Radar · Utrikes

Högsta domstolen i USA släpper fram strikt abortlag i Texas

Texasbor demonstrerar för aborträtten i staden Edinburg efter att förbudet trätt i kraft på onsdagen.

Högsta domstolen i USA säger nej till en nödhemställan om att stoppa den historiskt strikta abortlag som i går trädde i kraft i delstaten Texas.

Domstolen var kraftigt delad i frågan.
Fem av nio domare röstade för att avslå ansökan från människorättsorganisationer och abortkliniker om att blockera lagen, som är en av de striktaste abortlagarna i landet. Samtliga fyra domare som motsatte sig beslutet skrev öppet om sina åsikter efter beskedet, något som beskrivs som en ovanlig åtgärd.

”Domstolens beslut är chockerande”, skriver den liberala domaren Sonia Sotomayor och kallar lagen ”grundlagsvidrig”.

”En majoritet av domarna har valt att sticka huvudet i sanden”, fortsätter hon.

Förbjuds även vid incest

Den nya lagen betyder i stort sett ett totalförbud mot abort i Texas. Kvinnor i delstaten får inte längre göra abort efter graviditetsvecka sex, oavsett om graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt. Abort efter vecka sex – en tidpunkt då många kvinnor inte ens vet om att de är gravida – tillåts nu endast om kvinnans liv bedöms vara i fara.

Lagen innebär dessutom att vem som helst kan anmäla och stämma personer som misstänks ha hjälpt en kvinna att utföra en abort efter den nya tidsgränsen.
I ett uttalande på onsdagen lovade president Joe Biden att försvara aborträtten.

”Lagen i Texas kommer att väsentligt försämra kvinnors tillgång till sjukvård som de behöver, särskilt i samhällen med svarta och låginkomsttagare”, sade han.

Flera delstater

Biden uppgav att han kommer att ”skydda och försvara” den amerikanska aborträtt som fastställdes i fallet Roe mot Wade 1973. Han gick dock inte in på vilka åtgärder – om ens några – som kan bli möjliga från Vita huset.

Ett lika hårt förbud har aldrig tagits i bruk i någon amerikansk delstat sedan fallet Roe mot Wade, som ledde till Högsta domstolens vägledande dom som innebar att abort gjordes lagligt i hela USA.

Ett tiotal amerikanska stater, de flesta av dem ledda av republikanerna, förbjuder abort efter att så kallade ”fosterhjärtslag” går att uppfatta. Medicinsk expertis har dömt ut termen som kraftigt missvisande.

Fakta: Abort i USA

Det finns flera vägledande beslut som reglerar rätten till abort i USA. Mest känt är det som kallas för ”Roe mot Wade” från 1973. Det slår fast kvinnors rätt till abort med hänvisning till det 14:e tillägget i USA:s konstitution, som handlar om den grundlagsskyddade rätten till privatliv.
Enligt ”Roe mot Wade” är abort tillåtet fram till att fostret visar livsduglighet, vilket då, 1973, beskrevs som mellan vecka 24 och 28. Aborter efter vecka 21 är dock mycket ovanligt.
Efter ”Roe mot Wade” har aborträtten bekräftats genom flera utslag i Högsta domstolen. 1992 förklarades flera delstaters abortförbud som konstitutionsvidriga, och i och med det slogs det vakt om rätten till abort för landets kvinnor.
Delstatslagar spelar dock stor roll för huruvida det är möjligt att göra abort. Konservativa delstatsstyren har i flera fall satt upp så strikta regler för abortkliniker att många har tvingats stänga. Man har också satt gränser för hur sent i graviditeten en abort får genomföras. Georgia och Missouri med flera har tidigare infört så kallade hjärtslagslagar som begränsar abort till de första sex veckorna av graviditeten.
TT