Radar · Migration

Kan inte utvisas till Afghanistan – får leva på noll kronor om dagen

Elyas Rezainejad hör till de afghaner i Sverige som inte får någon ersättning från Migrationsverket, trots att myndigheten beslutat att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

De kan inte utvisas till Afghanistan – men nekas ersättning i väntan på besked. Nu vittnar frivilligorganisationer om en akut situation för dem som ska klara sig på ingenting. ”Jag vet inte hur de tänker. Hur ska jag klara mig?” säger Elyas Rezainejad, en av dem som fått avslag på sin ansökan om dagersättning.

Elyas Rezainejad hörde till dem som fick tillfälligt uppehållstillstånd med hjälp av gymnasielagen. Men att hitta det jobb som krävs för att få det förlängt blev omöjligt. Migrationsverket beslutade om utvisning till Afghanistan och han sattes i förvar i Märsta.

När Migrationsverket i början av juli beslutade att tills vidare stoppa alla utvisningar till Afghanistan släpptes han ur förvar. Men när han ansökte om dagersättning för att få lite pengar till mat och boende sa myndigheten nej.

Elyas Rezainejad är långt i från ensam. Många av dem som levt som papperslösa efter att deras uppehållstillstånd löpt ut har nekats ersättning. Att Migrationsverket beslutat att stoppa utvisningarna ändrar inte på det. Inte heller har den som saknar uppehållstillstånd rätt att söka arbete eller studera.

Elyas Rezainejad förstår inte hur Migrationsverket resonerar.

– Jag vet inte hur de tänker. De släppte ut oss och stoppade utvisningarna. Men vi kan inte jobba och inte göra någonting. Hur ska vi kan vi kunna klara oss? säger han.

Elyas Rezainejad bor hemma hos en kvinna som under lång tid varit starkt engagerad för ensamkommande ungdomar. Där får han även mat. Andra hänvisas till kyrkor, Röda korset, Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer.

Migrationsverket: Följer lagen

Migrationsverkets presstjänst hänvisar till att myndigheten följer de lagar som finns och att det krävs politiska beslut för att förändra regelverket. En lösning på situationen för dem som lever utan ersättning skulle också kunna vara att Migrationsverket fattar beslut om att alla från Afghanistan har skyddsbehov. Ett sådant beslut fattades 2013 för syriska flyktingar, men inga signaler har ännu kommit från Migrationsverket om att ett liknande beslut skulle vara på gång till följd av talibanernas maktövertagande.

Liisa Korvenranta, styrelseledamot i Flyktinggruppernas riksråd (Farr), möter många unga som lever helt utan ersättning. Hon vittnar om omfattande fysisk och psykisk ohälsa.

– Många av dem jag träffar är i dåligt skick. De äter väldigt dåligt och är magra, säger hon.

Särskilt svårt är det för dem som är hemlösa.

– För dem är risken större att fastna i droger, det livet orkar man inte annars, säger Liisa Korvenranta.

Samma summa i 27 år

Också för dem som får dagersättning är situationen svår, enligt Liisa Korvenranta. Flertalet anses dela hushåll med andra och får 1830 kronor i månaden – samma summa som gällt sedan 1994. Det ska räcka till både mat och boende. Det finns möjlighet att få plats på Migrationsverkets boenden, men dessa ligger ofta avsides, långt från de nätverk de ensamkommande byggt upp i Sverige. Riksnormen för försörjningsstöd ligger för en ensamstående på 4180 kronor i månaden.

– Det är inte lätt att klara sig på försörjningsstöd, men det borde åtminstone vara på den nivån, säger Liisa Korveranta.

Läs mer:

Attacken i Kabul: Wahid ville tillbaka till Sverige – skadades i sprängningen

Efter utvisningsstoppet till Afghanistan – släppta ur förvar men utan rätt att arbeta

Ny migrationsdebatt att vänta i Sverige – efter talibanernas seger