Radar · Basinkomst

Inget experiment med basinkomst i Östergötland

I Linköping hade Samordningsförbundet centrala Östergötland, som även finns i kringliggande kommuner, intresserat sig för basinkomst.

Samhällets skyddsnät hjälper inte alla som behöver det. Därför funderade Samordningsförbundet centrala Östergötland över basinkomst, även kallat medborgarlön. Men när styrelsen hade möte i förra veckan gick de inte vidare med frågan. Det eventuella basinkomstförsök som Syre skrivit om tidigare blir alltså inte av.

Samordningsförbund finns över hela landet och deras uppgift är att strukturellt förbättra insatserna för personer som annars faller mellan stolarna. Det kan handla om människor som har svårt att jobba på grund av sjukdom eller sociala problem, och som trillar genom skyddsnätet eller fastnar i det utan att kunna ta sig vidare. I styrelsen sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunerna.

Intresset för basinkomst väcktes efter att Samordningsförbundet i centrala Östergötland år 2019  fick höra en presentation om basinkomstexperimentet i Finland, enligt en källa. Samtidigt insåg styrelsen att de behövde mer kunskap. Därför tog de i våras initiativ till en rapport som skulle reda ut om en basinkomst skulle kunna vara ett sätt för deras målgrupp att lättare få jobb, vilket Syre skrivit om tidigare.

I förra veckan presenterade rapportförfattarna innehållet i kunskapsöversikten för styrelsen, som valde att stoppa där.

– Det var ingen som kände att man ville gå vidare. Det var väldigt få frågor och ingen vidare entusiasm, säger Fredrik Lundén (M), styrelseordförande i Samordningsförbundet Östergötland, som också är ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Linköpings kommun.

Han kan inte svara på varför de andra var ointresserade, men personligen tror han inte på basinkomst eftersom han menar att den skulle vara passiviserande.

Men rapporten visar ju att basinkomst inte alls leder till passivisering, utan tvärtom – en del blev mer aktiva och fick jobb – enligt den forskning som finns. Hur menar du nu?

– Många andra studier visar att det är bra att klä på människor och få dem i arbete. Vi vill utveckla deras förmågor så att de blir anställningsbara, säger Fredrik Lundén.

I vissa projekt ges basinkomsten samtidigt som det finns socialt stöd och frivilliga aktiviteter för deltagarna. Men menar du att det behövs ett hot om att bli av med pengar för att folk ska bli aktiva?

– För att bli mer aktiv behövs olika stimulanser. Ekonomin är en drivkraft. Hjälp och framtidsutsikter är en annan, säger han.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna (Syre 25/3 2021)

Intressanta utvecklingen: Här kan basinkomst testas i Sverige (Syre 18/4 2021) 

Ny rapport: Värt att testa basinkomst istället för försörjningsstöd (Syre 13/9 2021)