Radar · Miljö

FN:s toppmöte för matsystem har öppnat: ”väldigt lite realpolitik”

FN har öppnat sitt första toppmöte för matsystem.

Nu har FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem öppnat. ”Vi har tillräckligt med mat för alla på planeten, men vi är antingen avsiktligt eller omedvetet slösaktiga och ohållbara. Detta måste sluta”, säger Abdulla Shahid ordförande för FN:s generalförsamling.

Det är första gången som FN håller ett möte som syftar på att belysa de stora livsmedelssystemen. Tidigare har liknande möten hållits men där fokus har legat på matproduktion och inte hela systemet. Toppmötet hålls helt digitalt.

– Det här är viktig för post-pandemi-återhämtningen och för att göra FN:s mål om hållbar matproduktion möjliga, säger Hasina Wajed, premiärminister för Bangladesh under mötet.

Hon pekar på hur matsäkerheten och klimatförändringarna är tätt sammankopplade.

– 2050 uppskattas det vara 10 miljarder människor på jorden, och det är viktigt att odla mat till dessa, säger Hasina Wajed och pekar på hur de arbetar för skapa ett livsmedelssystem som är motståndskraftig mot klimatförändringarna.

För att utveckligen ska gå åt rätt håll menar hon att bistånden till utvecklingsländer för en hållbar matproduktion måste öka samt att länderna måste kunna handskas med de extrema händelser som följer av klimatförändringarna.

Foto: Skärmbild/Twitter
Foto: Skärmbild/Twitter

Kongo-Kinshasa gick under mötet ut med att de ansluter sig till att stärka jordbrukssektorn med fokus på småskalig odling. Och Nya Zeeland annonserar att de går med i Matsäkerhetskoalitionen för ursprungsfolk.

– Vi är fast beslutna att se till att urbefolkningen kan hjälpa oss att gå vidare, säger Jacinda Ardern, premiärminister för Nya Zeeland.

Vikten med ursprungsfolk tas även upp av fler.

– Ursprungsbefolkningars livsmedelsproduktion är verkligen avgörande. Omvandling av livsmedelssystem kan inte ske utan dem, säger Myrna Cunningham, styrelseledamot för Hungerprojektets och tidigare ordförande i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk.

Kritiserat möte

Synen på mötet är inte enbart god utan det har kritiserats hårt för att bland annat gå storföretagens ärenden. Över 400 organisationer, under namnet food systems 4 people, protesterar mot mötets premisser. Appellen har undertecknats av allt från globala organisationer som Oxfam till småbrukarorganisationer, urfolksorganisationer och en rad andra frivilligorganisationer från hela världen.

Tobias Petersson, omvärldsbevakare vid Framtidsjorden, har deltagit under mötet trots att han var tveksam innan det startade.

– Bland de dialoger som förts har det funnits både bra och mindre bra delar. Det som över huvud taget är sämst är att det är så lite som går vidare. Vad kommer ut av detta, säger han och fortsätter:

– Det jag lyssnat på i dag var mer i form av att ingjuta hopp. Det är väldigt lite realpolitik och vad som ska göras.

Han pekar på att för att vara det första toppmöte om livsmedelssystem så ligger fokus väldigt mycket på mat och nutrition, och väldigt lite på själva systemet.

– Det är väldigt mycket zero hunger istället för miljö. Ska man prata matsystem borde man ha en bredare ansats, även under mötet.

Det Petersson menar inhyste hopp inför mötet, som handlade om systemdiskussioner, menar han nu har grusats.

– Food system är handlar om en bredare ansats där vi anser att miljön är nyckeln att producera mat på ett hållbart sätt. Den delen har diskuterats i princip noll.

– Mycket fokus har legat på att minska matsvinnet men inte själva frågan om varför det blir matsvinn, säger Tobias Petersson.

Läs mer: 

FN:s toppmöte om maten kritiseras för att gå storföretagens ärenden

Inför Food systems summit: ”Småjordbrukare behöver stöd”