Radar · Miljö

Inför Food systems summit: ”Småjordbrukare behöver stöd”

Food systems summit går av stapeln i New York på torsdag men har kritiserats för att ha influerats för mycket av stora företag.

”Växande undernäring, ökat matsvinn och miljöförstöring”. Inför ett toppmöte om matproduktion på torsdag efterlyser FN:organet IFAD ett systemskifte. ”Folk borde sluta använda kemikalier”, säger en av de många småjordbrukare som berörs.

På torsdag ska världens ledare diskutera hur vår matproduktion ska hamna på rätt kurs, då Food systems summit går av stapeln i New York. I en ny rapport pekar FN:organet Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) ut en rad problem med dagens system. De senaste 70 åren har matproduktionen fokuserat på att producera kalorier till låg kostnad, med växande undernäring, ökat matsvinn och miljöförstöring som följd. Samtidigt som stora livsmedelsföretag har kunnat göra stora vinster har småbönder, fiskare eller mindre producenter fått kämpa med fattigdom och hunger.

”Livsmedelssystemen måste omvandlas och bli rättvisa, inkluderande och hållbara”, konstaterar IFAD.

Enligt IFAD är det viktigt att ge småskaligt jordbruk rätt stöd då de fyller en viktig roll för matsäkerheten. Både för producenterna själva men också för de lokala marknader där de säljer sina varor. I världens låg- och medelinkomstländer står det småskaliga jordbruket bakom så mycket som 70 procent av den mat som konsumeras. Dessutom är de överraskande produktiva, enligt FN.

Kan skapa en negativ spiral

”Det finns 374 miljoner jordbruk (70,4 procent av alla jordbruk globalt) på mindre än ett hektar och de flesta är ännu mindre. De sköter mindre än sju procent av världens jordbruk men bidrar med 15 procent av världens kalorier,” skriver IFAD.

Men många lever en tillvaro som är på ”marginalen”. Högre inkomster skulle inte bara gynna dem själva utan också den lokala matsäkerheten, då det skulle underlätta för de småskaliga jordbruken att göra nödvändiga förbättringar. Investeringar som de låga priserna i dag ofta hindrar.

”Det kan skapa en negativ spiral med låga inkomster och litet intresse i att bruka jorden, vilket påverkar ett lands matproduktion”, skriver IFAD.

Och:

”Stöd behövs på ett balanserat sätt för kommersialisering av småskaligt lantbruk, för att förbättra möjligheterna för att bedriva det semi-kommersiellt och för att förbättra jordbruket som ett sätt att försörja sig själv”

"Torkan påverkar mina skördar"

Samtidigt riktar FN en känga mot det massiva jordbruksstöd som många rikare länder ger lantbruk. Något som inte bara leder till en snedfördelad konkurrens, både nationellt och internationellt, utan också leder till miljö- och hälsoproblem, enligt IFAD. Inte minst då stöden främst är riktade mot jordbruksprodukter med stora utsläpp som följd, som ris, mjölk och kött. Låg- och medelinkomstländer, vars jordbruksstöd är betydligt lägre, riktas istället främst mot andra typer av stapelgrödor, både hälsosammare och betydligt miljövänligare, som grönsaker, frukter, bönor, ägg och fisk.

Men trots att småskaliga jordbrukare i fattiga länder sitter på några av nycklarna till att öka matsäkerheten i världen, kommer de själva sällan till tals. Även Food systems summit har kritiserats av småbrukarrörelser för att fokusera för mycket de stora företagen. I ett av initiativen för att hjälpa småbrukare att komma till tals intervjuades över 3,500 personer i fyra afrikanska länder över telefon inför toppmötet. Bakom initiativet stod bland annat IFAD. Syre var med när resultatet presenterades.

– Jag behöver småskalig bevattningsteknik så att jag kan få vatten till mina grödor och bekämpa torkan som påverkar mina skördar, sa en anonym man från Uganda.