Radar · Miljö

FN:s toppmöte om maten kritiseras för att gå storföretagens ärenden

De senaste 70 åren har matproduktionen fokuserat på att producera kalorier till låg kostnad, risodling är ett exempel på det.

I dag börjar FN:s toppmöte Food systems summit. Det är första gången som ett liknande möte hålls om de stora livsmedelssystemen och från en rad av världens ledare betonas hur viktig denna fråga är. Men samtidigt hörs kritik från gräsrotshåll om att agendan styrs för mycket av storföretagen och att de riktigt avgörande frågorna undviks.

”I egenskap av folkmöte och ett lösningstoppmöte har vi insett att alla överallt måste vidta åtgärder och arbeta tillsammans för att förändra hur världen producerar, konsumerar och tänker om mat.” Så beskrivs Food systems summit 2021 på den egna hemsidan.

Men riktigt så inkluderande verkar det inte vara om man får tro en rad organisationer som kritiserat mötet för att främst gå storföretagens ärenden.

Under namnet food systems 4 people protesterar över 400 organisationer mot mötets premisser. Appellen har undertecknats av allt från globala organisationer som Oxfam till småbrukarorganisationer, urfolksorganisationer och en rad andra frivilligorganisationer från hela världen.

Skarp kritik mot företagsintressen

På sin hemsida radar de upp sju anledningar till att inte delta på FN-toppmötet. De menar bland annat att mötet, trots vad FN själva hävdar, inte utgår från mänskliga och folkliga rättigheter och att det bortser från nödvändigheten att reformera systemet i grunden. Istället för att utveckla tekniker för exempelvis genmodifiering och andra förment hållbara lösningar så borde man erkänna att småjordbrukarna redan producerar mat på ett sätt som tar hänsyn till de behov och det klimat som råder där de verkar.

Undertecknarna är också kritiska mot beslutsprocessens utformning, som de anser är otydlig – det är oklart vem som har kontrollen över att fatta beslut och genom vilka procedurer dessa fattas. Framför allt har företagsintressen fått ta för stor plats inför mötet, såsom World Economic forum och privata organisationer som Rockefeller Foundation, Gates Foundation and Stordalen Foundation.

Legitimeras av FN

Enligt organisationerna kopierar de stora företagen deras språkbruk, samtidigt som de använder ”digitalisering, artificiell intelligens och annan informations- och kommunikationsteknik för att främja en ny våg av resursgrepp, förmögenhetsutvinning och arbetsexploatering”. Det leder till en omstrukturering av livsmedelssystemet mot större maktkoncentration och ännu mer globaliserade värdekedjor”, skriver de på sin hemsida, och konkluderar:

”Det kommande toppmötet om livsmedelssystem är ett illustrativt exempel på hur företagsdrivna plattformar i nära samarbete med likasinnade regeringar och FN-tjänstemän på hög nivå tänker använda FN för att stödja och legitimera en företagsvänlig omvandling av livsmedelssystem samtidigt som de främjar samtidigt nya former för styrning av flera intressenter för att ytterligare befästa företagsinflytande i offentliga institutioner på nationell och FN -nivå.”

Även FN-organet IFAD publicerade i veckan en ny rapport som Syre skrivit om här. Där poängterade de vikten av att ge småskaligt jordbruk rätt stöd då de fyller en viktig roll för matsäkerheten.

”Det finns 374 miljoner jordbruk (70,4 procent av alla jordbruk globalt) på mindre än ett hektar och de flesta är ännu mindre. De sköter mindre än sju procent av världens jordbruk men bidrar med 15 procent av världens kalorier”, skriver IFAD.

Läs mer:

Inför Food systems summit: ”Småjordbrukare behöver stöd”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV