Radar · Politik

Svenskt nej till EU-regler för gröna investeringar: ”Risk för skogsbruket”

När EU-kommissionen beskrev biobränslen som en "övergångslösning" protesterade skogsindustrin och de nordiska ländernas regeringar.

Sverige ska rösta nej till EU:s regler för hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. Det står klart efter att M, KD, C och SD kört över regeringspartierna i finansutskottet med argumentet att reglerna är för stränga mot biobränslen.

I höst ska EU:s medlemsländer ta slutgiltig ställning till EU-kommisionens förslag till taxonomin, det vill säga de regler som ska gälla för att exempelvis en bank ska få marknadsföra en fond som hållbar. Regeringarna kan då enbart säga ja eller nej, inte föreslå förändringar i förslaget. Den svenska regeringen – vilka som då än kommer att ingå i den – tvingas nu alltså säga nej efter tisdagens beslut i finansutskottet.

– Sverige bör rösta nej och motverka förslaget. Vi ser så pass stora risker för framför allt skogsbruket, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet till TT.

Ändrade sig efter skogsindustrins kritik

Som Syre tidigare berättat om har EU-kommissionen i klassat biobränslen som hållbara i sitt slutgiltiga förslag. Detta efter att de nordiska länderna och skogsindustrin riktat hård kritik mot ett tidigare förslag där biobränslen beskrevs som en ”övergångslösning”. Men inte heller det nuvarande förslaget är tillräckligt positivt till biobränslen, enligt företrädare för skogs– och bioenergibolagen. Dessa har uttryckt missnöje med skrivningar om att framtidens transporter ska bygga på el och vätgas, skriver Dagens ETC.

Åsa Westlund, socialdemokrat och ordförande i finansutskottet, håller med om att Sverige ska försvara skogsindustrins intressen och framhåller att man varit med och förändrat det ursprungliga förslaget i linje med branschens önskemål. Men att rösta nej till taxonomin gynnar inte skogsindustrin, menar hon.

– Det är ett slag i luften. Det riskerar Sveriges möjligheter att påverka bättre villkor för svensk skogsindustri, säger Åsa Westlund till TT.

Osäkert om kärnkraften

Karolina Skog, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson, anser att Sverige riskerar att skämma ut sig genom att rösta nej.

– Just nu sitter företag runt om i hela Europa och väntar på ett regelverk som gör det tydligt vad en grön investering är. Då bestämmer en majoritet i riksdagen att Sverige ska sätta sig på bakhasorna. Det finns brister i taxonomin, men om vi ska vänta till miljöregler är perfekta före de genomförs så blir det aldrig av, säger hon till Syre.

Även Liberalerna röstade för att Sverige ska säga nej till taxonomin, men av skälet att det ännu är osäkert hur investeringar i kärnkraft ska klassas. Moderaterna anser också att svensk vattenkraft kan missgynnas av EU-kommissionens förslag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV