Radar · Politik

Fortsatt fajt i Bryssel om kärnkraft och fossilgas

Diskussionen om ifall investeringar i kärnkraft ska klassas som hållbara har varit intensiv i Bryssel.

Kärnkraft och fossilgas klassas inte som hållbara – ännu. När EU-kommissionen lämnade sitt förslag till regler för hållbara investeringar duckade man för de känsligaste frågorna. Nu fortsätter dragkampen och lobbykampanjerna.

En långkörare. Så kan striden inom EU om vilka investeringar som ska klassas som hållbara beskrivas. Det handlar om den så kallade taxonomin, de kriterier som måste uppfyllas för att exempelvis fonder ska få marknadsföras som hållbara.

När EU-kommissionen presenterade sitt förslag i förra veckan passade man på känsliga frågor, om kärnkraft och fossilgas. Som Syre tidigare rapporterat om har lobbyinsatserna varit intensiva från inte minst kärnkrafts– och gasindustrin under processen. Och de lär nu fortsätta. I det nuvarande förlaget finns nämligen varken kärnkraft eller fossilgas med bland de energikällor som anses hållbara – men kommissionen betonar att taxonomin är ett ”levande dokument”.

När det gäller kärnkraften ska två oberoende expertgrupper göra en ny bedömning av ”hållbarheten”.

Bland de svenska partierna i EU-parlamentet har Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna drivit på för att kärnkraften ska klassas som hållbar. KD:s Sara Skyttedal är besviken på att kommissionen inte redan nu drar samma slutsats.

”Trots att EU-kommissionens egna vetenskapliga experter föreslog att kärnkraften skulle klassas som hållbar väljer nu EU-kommissionen, av politiska hänsyn, att skjuta frågan om kärnkraftens status i taxonomin på framtiden. Kommissionen fegar därmed ut, istället för att visa ledarskap”, skriver hon i mejl till Europaportalen.

Grönt ljus för biobränslen

En annan het potatis har gällt biobränslen som i det ursprungliga förslaget inte klassas som hållbara. Här har kommissionen nu tagit intryck av de som anser att biobränslen har en roll att spela i klimatomställningen, trots de koldioxidutsläpp de ger upphov till. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk tycker att det är skamligt att den svenska regeringen hört till dem som ivrigast drivit på för att biobränslen ska anses hållbara.

”Det är sorgligt att när kommissionen för en gångs skull verkar ha lyssnat på vetenskapen så skjuter EU-länderna förslaget i sank.”, skriver hon till Europaportalen.

Utöver att diskussionen fortsätter inom kommissionen, som alltså öppnar för att inkludera kärnkraft och fossilgas i ett senare skede, ska nu medlemsländerna i ministerrådet och EU-parlamentet godkänna eller förkasta det förslag som nu ligger, utan att göra ändringar i det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV