Radar · Politik

Lobbyister spurtar för ”hållbar” naturgas och kärnkraft

Fonder som investerar i kärnkraft och naturgas ska inte få marknadsföras som hållbara, enligt ett EU-förslag.

Fonder som investerar i naturgas och kärnkraft ska inte få klassas som hållbara. Det väntas EU-kommsionen besluta under hösten. Men nu mobiliserar gas– och kärnkraftslobbyister i Bryssel för att ändra förslaget.

En ”grön lista” ska styra vad finansinstitut får investera i för att marknadsföra exempelvis en fond som hållbar. Det har såväl EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet redan tagit ställning till. Under hösten ska EU-kommissionen precisera vilka kriterier som ska gälla och nästa år ska reglerna träda i kraft. Som Syre tidigare rapporterat om hör kärnkraft till det som ”hållbara” eller ”gröna” fonder inte får satsa på, enligt det förslag som ligger på bordet. Det samma gäller naturgas.

Nu fruktar kärnkrafts– och gasbolag att åtskilliga miljarder kronor ska styras till andra branscher. I Bryssel jobbar deras lobbyister nu hårt för att förändra förslaget. Organisationen Reclaim finance som arbetar för att få finansbranschen att sluta investera i fossila bränslen granskade i slutet av augusi vilka möten som registrerats mellan EU-tjänstemän och industriföreträdare.  Sedan EU-kommissionens expertgrupp publicerade sitt förslag i våras handlar det om 52 registrerade möten.

Gasindustrins huvudargument för att betrakta fossil naturgas som hållbar är att gaskraftverk har ungefär hälften så stora utsläpp som kolkraftverk och att industrin menar att de behövs som en övergångslösning när kolkraften läggs ner.

Men Paul Schreiber på Reclaim Finance menar att nyinvesteringar i fossila bränslen borde vara otänkbart och uppmanar EU:s makthavare att stå emot påtryckningarna.

– Om EU:s institutioner och medlemsstater menar allvar med att de vill bygga ett hållbart Europa som tacklar klimatkrisen måste de slå sig fria från fossillobbyn, sa han till Reuters när granskningen presenterades.