Radar · Miljö

Skogsägare har rätt till ersättning för artskydd

Tjäder är en av arterna som gör att skogsägare inte har rätt att bruka skogen som de vill.

Markägare har rätt till ersättning i de fall där de hindras från att använda sin mark på grund av artskyddsregler. Det slog Mark- och miljööverdomstolen fast i onsdags.

”Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare som kan komma att drabbas av samma sak”, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Domen kommer efter ett fall där tre skogsägare stämt staten då de nekats ersättning för skog som de inte har fått avverka. Detta då det förekom tjäder och orkidésorten knärot på markerna.

Processen har pågått under flera års tid och Paul Christensson menar att det är märkligt att det hela överhuvudtaget ska behöva tas upp i domstol, då det handlar om en ersättning som skogsägarna har rätt till enligt grundlagen. Han konstaterar att domarna kommer att ha betydelse för landsbygden och för tilltron till statens spelregler.

– Nu kommer skogsägare fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Men våra myndigheter måste i framtiden undvika felaktig tolkning av svenska lagar och regler, såsom dessa fall har varit exempel på. Det drabbar i slutändan den enskilda skogsägaren vars rättigheter måste skyddas. Det drabbar också tilltron till myndigheterna, säger han i pressmeddelandet.

Läs mer:

EU-dom skärper artskydd – försvårar skogsavverkning

Artskyddsutredningens förslag ett steg framåt enligt WWF – men katastrof enligt LRF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV