Radar · Djurrätt

EU-dom skärper artskydd – försvårar skogsavverkning

Åkergrodan ska skyddas från skogsavverkning, även om inte hela populationen hotas, enligt EU-domstolens nya dom.

Sverige måste ta större hänsyn till skyddade arter, efter ett beslut i EU-domstolen. Något som kan göra det svårare att avverka skog – och livet enklare för till exempel tjäder och åkergroda.

I Yxsjöskogens omkring 2000 hektar stora skogsområde öster om Göteborg lever omkring 100 skyddade arter, däribland tjäder, bivråk och åkergroda. Trots det gav länsstyrelsen klartecken för avverkningsplaner i skogen, något som Naturskyddsföreningen och organisationen Skydda skogen menade skulle förstöra livsmiljön för de skyddade arterna.

Organisationerna överklagade ärendet till mark- och miljödomstolen, som i sin tur begärde att EU-domstolen skulle pröva frågan, eftersom den rör EU:s livsmiljödirektiv och fågeldirektiv.

Förra veckan kom domen, som underkänner Sveriges tillämpning av lagen. Vi har hittills inte tagit tillräcklig hänsyn till de arter som skyddas. Mer konkret ska även enskilda individer av en skyddad art räknas och skyddas, även om populationen som helhet inte hotas.

– Det här en väldigt positiv dom för den biologiska mångfalden och för skyddade arter. Det är glädjande att EU-domstolen lutar sig mot försiktighetsprincipen och tar krisen för den biologiska mångfalden på allvar, säger Michael Nilsson, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda i ett pressmeddelande.

"Klar skärpning"

Domen lär få ringar på vattnet, tror Naturskyddsföreningens miljöjurist Josia Hort:

– Det här är en klar skärpning av reglerna. Domen kommer förmodligen att få stora konsekvenser för skogsbruk och andra verksamheter, eftersom de nu behöver ha bättre koll på vilka arter som finns på deras marker, när åtgärder ska vidtas och hur.

LRF Skogsägarnas naturvårdsexpert Gunnar Lindén tror att domen kommer att göra det tuffare för skogsägare, säger han till Sveriges radio.

– Jag ser det nog som ganska problematiskt i vissa avseenden. Det finns vissa arter som åkergroda till exempel, som pekas ut i det här fallet, där man säger, att även om åkergrodan är vanlig i Sverige och dess bevarandestatus inte påverkas, så får man ändå inte skada livsmiljön för den här åkergrodan. Och det kan ju försvåra markanvändning.

Förutom skogsavverkning kan domen medföra strängare krav för exempelvis vindkraftverk, vattenkraft och vägbyggen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV