Radar · Integritet

DHR: “Positivt att man vill luckra upp stelbenta regler kring sjukersättningen”

Många personer som blir utförsäkrade ur sjukpenningsystemet hamnar mellan stolarna och tvingas söka jobb som inte är realistiska.

Det är en rad positiva förslag för personer med funktionsnedsättningar som presenteras i nya utredning som lämnades in till regeringen 20 augusti. Det säger intresseorganisationen Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR) som vill att de stelbenta reglerna kring sjukersättningen ska börja luckras upp. 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) tog i fredags emot en ny utredning med förslag kring vad som ska gälla i framtiden med sjukersättningar. Rapporten, Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering, innehåller flera förslag som kan förbättra livet för personer med funktionsnedsättning, tycker DHR.

– Vad som är positivt är att utredningen föreslår att sjukersättningen ska vara mer anpassat efter människan än till systemet. Många av våra medlemmar kan inte arbeta mer än ett par timmar i veckan vilket inte fungerar med nuvarande regelverk då man måste arbeta minst 25 procent, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Hon menar att förslaget kommer göra det mer flexibelt och hindra att folk låses ute från arbetsmarknaden helt. Arbete med vilande sjukersättning, ska enligt utredningen kunna vara möjligt genom räkna på antalet arbetade timmar. Den minsta period som ersättningen ska kunna rapporteras som vilande är en timme per kalendermånad.

– Vi tror att alla som kan vill jobba. Arbetsmarknaden ser inte längre ut som den gjorde när nuvarande regler kom på plats. Många av bedömningarna som Försäkringskassan har gjort har inte varit verklighetsförankrade, säger Åsa Strahlemo.

Regeringens särskilda utredare Samuel Engblom överlämnar sin rapporten Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under en pressträff i Rosenbad
Regeringens särskilda utredare Samuel Engblom överlämnar sin rapporten Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under en pressträff i Rosenbad. Foto: Henrik Montgomery/TT 

"Känns jättebra"

Hon berättar att DHR har funnits med ända sedan början av utredningen som remissinstans och har kommit med flera påpekanden, vilka flera också har kommit med i den text som socialförsäkringsministern fått i sina händer.

– Det känns jättebra att utredningen har lyssnat på oss och de förslag som vi har framställt. Ett av dem är att försöka hindra att personer hamnar mellan stolarna i socialförsäkringssystemet, säger Åsa Strahlemo.

Utredningen föreslår att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Det gör att personer med funktionsnedsättning kommer få det lättare att få sjuk- eller aktivitetsersättning då man bara ska prövas mot jobb som faktiskt finns på arbetsmarknaden och inte alla möjliga tänkbara jobb.

– Det har tidigare varit en absurd situation där våra medlemmar har bollats omkring mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen som en svarte Petter efter att de har blivit utförsäkrande ur sjukpenningssystemet. Försäkringskassan vill att de ska söka jobb, medan Arbetsförmedlingen inte har några passande jobb och hänvisar tillbaka till Försäkringskassan. I andra fall tvingas de ta arbeten de vet inte kommer vara hållbara i längden med tanke på deras funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo.

Åsa Strahlemo är förbundsordförande för Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR) som välkomnar den nya utredningen eftersom förslagen skulle göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna växla arbete med sjukersättning
Åsa Strahlemo är förbundsordförande för Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR) som välkomnar den nya utredningen eftersom förslagen skulle göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna växla arbete med sjukersättning. Foto: DHR

Tydligare regler

Hon menar att det blir en mer rättssäker arbetsförmågebedömning när arbeten som egentligen inte finns på arbetsmarknaden plockas bort ur ekvationen. Dessutom föreslås det att ett nytt varaktighetsbegrepp ska införas. Begreppet ”överskådlig tid” ska ersätta ”stadigvarande” vilket kommer göra det tydligare vad som gäller för individen och kopplas till tidsramar, berättar Åsa Strahlemo.

Den nuvarande utformningen av sjukersättningen gör det svårt för personer att engagera sig ideellt eftersom de då riskerar att förlora sin ersättning. Nu kommer förslag om att den som får aktivitets- och sjukersättning ska har rätt att arbeta ideellt totalt 10 timmar per vecka utan att ersättningen dras in. Det här har varit en av hjärtefrågorna för DHR, som länge har arbetat för att en person med sjukersättning ska kunna jobba ideellt i den mån personen orkar.

– Vi har hört om medlemmar som har fått problem efter att ha engagerat sig i olika föreningar, eller haft olika typer av hobbyer. Försäkringskassan har menat att de då är arbetsföra, även om det har rört sig om sådana saker som att ha en blogg.

– Att kunna jobba ideellt är väldigt viktigt för att kunna komma ut i samhället och kunna få in en fot på arbetsmarknaden, men också bryta isolationen och ensamheten, säger Åsa Strahlemo.

Peter Al Fakir

Fakta: Förslag från utredningen

– Utredningen föreslår en förändring av rätten till sjukersättning för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Arbetsförmågan för dessa personer föreslås endast bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av, samt andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

– Rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Enligt utredningen minskar det risken för att personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbets­förmåga.

– Utredningen föreslår att förmånen ”förebyggande sjukpenning” ska ersättas med en ny förmån kallad ”preventionsersättning”. Syftet är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning.

– Försäkringskassan ska vara skyldig att inom 60 dagar ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering.

– Dessutom föreslås att prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader för personer med aktivitetsersättning.

Källa: Regeringen

Här kan du läsa mer om vad Syre har skrivit om socialförsäkringssystemet och sjukpenning.

riksdagen pressar Shekarabi om utforsakring

Irja utförsäkrades trots allvarlig sjukdom

Långtidssjuka i covid.19 utförsäkras

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV