Radar · Politik

Scocco (V) svarar på klimatkritiken: ”Tillväxt har positiva egenskaper”

"Vi har valt att fokusera på de stora utsläpparna globalt, där Sverige kan vara föregångsland.

Klimatfrågan drivs med större kraft än tidigare. Det anser Vänsterpartiets chefsekonom Sandro Scocco som svarar på kritiken från de medlemmar som anser att frågan prioriterats ned under den nya partiledningen. Och att försöka förena tillväxt och hållbarhet ser han som en skyldighet. Konsekvenserna av en krympande ekonomi skulle bli svåra, anser han.

På fredagen berättade Syre om intern kritik mot V-ledningen med partiledaren Nooshi Dadgostar i spetsen. Över hundra partimedlemmar har undertecknat en skrivelse till partistyrelsen som bland annat kräver att mer medialt utrymme ägnas åt klimatfrågan. Flera vänsterpartister som Syre talat med vittnar också om en stigande frustration över att klimatfrågor tagit liten plats i de krav man ställt gentemot regeringen, som i förra veckans utspel inför höstbudgeten.

Kritiska röster anser också att partiledningen har ett allt för ensidigt fokus på industrins omställning och att partiet tappat bort systemkritiken och har en för positiv syn på ekonomisk tillväxt. Partiets chefsekonom Sandro Scocco, som anställdes i samband med att Nooshi Dadgostar tillträdde som partiledare, får sig också han en släng av sleven. Men han försvarar den väg partiledningen stakat ut och menar att den innebär att klimatfrågan prioriterats upp.

– Vi är väldigt tydliga med att klimatet är den huvudsakliga utmaningen för ekonomin, att ställa om och hålla sig inom de planetära gränserna, säger han.

Tillväxt och hållbarhet – kanske i framtiden

Att han, som en av Syres källor uttrycker det, skulle tycka att ”tillväxt är helt oproblematiskt”, menar han är direkt felaktigt. Själv kallar han sig ”tillväxtagnostiker”. Med det menar han att han själv inte vill slå fast huruvida ekonomisk tillväxt kommer att vara möjlig att förena med ett hållbart sätt att leva.

– Det finns ju de som menar att det är omöjligt att förena tillväxt med planetära gränser. Så har det sett ut historiskt, det är en korrekt beskrivning. Men om det också är omöjligt i framtiden finns det olika uppfattningar om, säger Sandro Scocco.

Samtidigt menar han att konsekvenserna för människors levnadsvillkor skulle bli så svåra om ekonomin tvingas krympa, att man bör göra allt vad man kan för att ställa om ekonomin så att tillväxt kan gå hand i hand med klimatomställning.

– Vi menar att tillväxt har positiva egenskaper. Om den fördelas på ett bra sätt ger den många människor bra levnadsförutsättningar. Det ger oss en skyldighet att göra vårt yttersta för att skapa en situation där tillväxten är förenlig med de planetära gränserna, säger han.

Logiskt att fokusera på industrin

När Nooshi Dadgostar talat om klimatet har industrins omställning stått i centrum. I åtskilliga debatter, tal och artiklar har hon argumenterat för stora investeringar i bland annat förnybar energi för att möta exempelvis SSAB:s behov av el för att kunna framställa fossilfritt stål. Bland V-medlemmar finns det en uppfattning om att det är en för snäv inriktning på klimatpolitiken och att partiledningen duckar för mer kontroversiella klimatfrågor som minskad köttkonsumtion eller mindre bilåkande. Men Sandro Scocco anser att det är en logisk prioritering.

– Vi har valt att fokusera på de stora utsläpparna globalt, där Sverige kan vara föregångsland. Stål är helt centralt och SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare, säger han.

Vi ska ner till nollutsläpp på ett par decennier, måste det inte till radikala åtgärder inom alla sektorer?

– Absolut, vi måste hitta ett sätt att ställa om hela ekonomin. Men jag tror varenda klimatforskare är överens om att energisystemet är basen för all klimatomställning, så för mig känns det inte alls märkligt att fokusera på det. Vi måste klara av en energiomställning och göra cement och stål fossilfria, säger Sandro Scocco.

Läs mer:

V-kritik mot Dadgostar: ”Övertydligt att klimatet inte prioriteras”