Radar · Miljö

Gretas känga inför COP26: ”Storbritannien ljuger om sina utsläpp”

Greta Thunberg riktar svidande kritik mot Storbritannien som säger sig vara ledande på klimatområdet.

Inom kort står Storbritannien värd för klimattoppmötet COP26 och har vinnlagt sig om att framstå som ett av världens mest ambitiösa länder i att kapa utsläppen. Men klimataktivisten Greta Thunberg ger inte mycket för landets insatser. ”De är väldigt bra på kreativ bokföring, jag kan ge dem det”, säger hon, rapporterar den brittiska tidningen ”i”.

Kritiken ska ha riktats under en presskonferens i samband med att Unicef presenterade en rapport som slog fast att i princip alla världens 2.2 miljarder barn kommer att utsättas för minst en klimatrisk.

Storbritannien sitter nu på ett gyllene tillfälle att stoppa ytterligare lidande bland världens barn, då landet ska lotsa världens länder igenom klimattoppmötet COP26 i Glasgow senare i höst. Ett lyckat möte skulle kunna  bidra till att världens länder verkligen sätter kurs mot 1,5 graders uppvärmning, som är den temperatur som forskare brukar referera till som ”den säkra nivån”. Ytterligare uppvärmning riskerar att utlösa tröskeleffekter, som kan göra upphettningen ännu svårare att hejda. Att sträva mot 1,5 grader är också ett av målen i Parisavtalet.

"Betyder inte mycket i praktiken"

Men även om Storbritannien återkommande refererat till sig själva som ledande på klimatområdet, ger Greta Thunberg inte mycket för landets insatser hitintills.

– Det är en lögn att Storbritannien är ledande på klimatområdet och att de har minskat sina utsläpp med 45 procent sedan 1990, sa hon och pekade bland annat på att Storbritannien inte inkluderar landets andel av det internationella flyget, internationella sjöfarten eller importerade varor, säger hon, rapporterar ”i”.

Hon ska också ha sagt:

– Jag hoppas verkligen att vi slutar referera till Storbritannien som ledande på klimatområdet, för om du ser till verkligheten, är det inte sant. De är väldigt bra på kreativ kolbokföring. Men det betyder inte mycket i praktiken.

Sättet som Storbritannien räknar sina territoriella utsläpp på sker på samma sätt som Sverige och ligger i linje med internationella riktlinjer för hur utsläpp ska bokföras. Men det finns kritik mot att det inte ger en sann bild av ett lands klimatpåverkan, då lejonparten av utsläppen från konsumtion inte är inräknat. De utsläppen räknas istället in det land som producerat varorna. Utsläppen från internationell sjöfart och internationellt flyg bokförs av de två FN organisationerna IMO och Corsia.

Båda har organisationerna har återkommande kritiserats för att inte ta sitt ansvar gentemot Parisavtalet.

Även om Storbritannien och premiärminister Boris Johnsson fick ta emot de syrligaste kommentarerna från Greta Thunberg, riktade klimataktivisten även kritik mot övriga världsledare.

– Det känns som… att de försöker att skapa kryphål istället för att verkligen försöka hitta lösningar som skulle kunna förändra läget, säger hon, rapporterar The daily telegraph.

Läs mer: 

Strid om utsläpp från sjöfarten: ”Räcker inte för att klara Parisavtalet”

Miljörörelsen sågar flygavtal