Radar · Nyheter

Miljörörelsen sågar flygavtal

Det internationella flyget har fattat beslut om regelverket för sina klimatutsläpp. Beslutet välkomnas av parterna, men kritiseras av miljöorganisationer.

Under onsdagen togs än en gång regelverket för klimatstyrmedlet Corsia upp i samtalen hos FN-organet ICAO:s råd i Montreal, Kanada. Trots stora svårigheter tidigare under den tre veckor långa sessionen att komma framåt så lyckades de sista knutarna lösas upp, två dagar innan deadline.

– Flyget har nu inte bara satt upp sina egna klimatmål, de har också beslutat om medlen att nå dit, sa mötesordföranden Dr. Olumuyiwa Benard Aliu.

Parterna i samtalen om styrmedlet, som ska hålla sektorns globala utsläpp vid 2020-års nivåer genom klimatkompensation och förnybara bränslen, har exempelvis haft svårt att enas kring just hur kraven rörande dessa verktyg ska sättas upp.

Flera medlemsländer, bland andra Kina, ville exempelvis bestämma själva vilka utsläppskrediter som ska kunna handlas av flygbolagen, och motarbetade önskemålen om att ha gemensamma regler för krediterna. Trots att regelverket nu kunde godkändas utan att kraven kom in, lämnas dörren dock öppen för att Kinas önskemål kan uppfyllas under fortsatta samtal i höst.

I frågan om vilka bränslen som ska kunna räknas som utsläppsreducerade har också påtryckningar kommit från flera oljeproducerande länder, bland annat USA. De har önskat att det ska vara tillåtet att också få räkna med fossila bränslen, om man kan dra ner på utsläppen i produktionsleden av desamma.

Denna förändring av det föreslagna regelverket gick till slut igenom, till de europeiska ländernas förtret. Men kraven som sätts upp innebär att slutprodukten sammantaget ska leda till en lika stor utsläppsreduktion som ställts upp för de förnybara bränslena.

– Corsia liknar mer och mer ett skräckavtal för klimatet. EU har arbetat hårt och länge för ett bättre avtal, men tillslut fick flygbolagen vad de ville, säger Andrew Murphy på miljöorganisationen T&E.

Rättelse: Artikeln har uppdaterats då det har framkommit att vissa frågor fortsatt är olösta.