Radar · Migration

Tusentals afghaner ännu i limbo – inga politiska åtgärder i sikte

Kinna Skoglund, grundare av nätverket Vi står inte ut, vittnar om att den psykiska ohälsan ökar dramatiskt bland de unga afghanska medborgare som befinner sig i en limbosituation i Sverige.

Situationen blir allt svårare för många afghaner i Sverige. Trots att utvisningarna stoppats finns de som inte får en krona i ersättning från Migrationsverket. Från politiskt håll är det tyst och ingen ljusning är i sikte för gruppen.

– Alla fattar att man inte kan leva på noll kronor. Dessutom vet man inte vad som gäller och vem som kan söka ersättning.

Det säger Kinna Skoglund, grundare av nätverket Vi står inte ut. Hon vittnar om att oron växer bland unga afghaner inför hotet om att skickas tillbaka till talibanernas Afghanistan – och för att inte ha mat att äta nästa dag. Många av dem lever nämligen helt utan ersättning och är hänvisade till frivilliga krafter. Ovissheten är förödande, menar Kinna Skoglund.

– Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt, säger hon.

Syre har tidigare berättat om Elyas Rezainejad som sattes i förvar efter ett utvisningsbeslut, men släpptes när Migrationsverket i juli fattade beslut om att tills vidare stoppa alla utvisningar till Afghanistan på grund av den osäkra och våldsamma utvecklingen i landet. Trots det nekades han dagersättning av Migrationsverket – liksom många av dem som levt som papperslösa i Sverige.

De som har utvisningsbeslut har inte heller rätt att arbeta eller studera, det gäller även dem som får dagersättning från Migrationsverket. Sammantaget innebär det att runt 7000 afghanska medborgare med utvisningsbeslut nu lever i en form av limbo. Detta i väntan på att Migrationsverket ska bedöma hur läget i Afghanistan är efter talibanernas maktövertagande. En sådan bedömning skulle kunna innebära att åtminstone vissa får möjlighet att göra en ny asylansökan och därmed får rätt till dagersättning under tiden. Men också att utvisningar återupptas.

"Låter terrorister styra vår myndighetsutövning"

I samband med talibanernas maktövertagande i mitten av augusti flaggade Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling för att det kan behöva politiska åtgärder för att undvika att människor befinner sig i limbo under lång tid. En månad senare är hans besked det samma:

– Om den här limbositutionen visar sig bli långsiktig hoppas jag att det finns fler än vi som ser att det är en orimlig situation och vill vidta politiska åtgärder, säger Rasmus Ling.

Han säger sig föra dialog med justitiedepartementet men några konkreta förslag finns inte på bordet, enligt Rasmus Ling.

Bland nätverk och frivilligorganisationer som arbetar med att stötta unga afghaner växer otåligheten över situationen. Att många måste vänta på Migrationsverkets bedömning av hur läget är i Afghanistan efter att talibanerna tagit över innan de eventuellt kan få ersättning, tycker Kinna Skoglund är orimligt.

– Det är skamligt att man låter terrorister styra vår myndighetsutövning, säger hon med syftning på talibanerna.

Läs mer:

Kan inte utvisas till Afghanistan – får leva på noll kronor om dagen Syre 28/8

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV