Radar · Migration

Grekland: 4480 flyktingar har fått nya hem inom EU

Den grekiska regeringen har också startat ett vidarebosättningsprogram för ensamkommande flyktingbarn.

Regeländringar för att sluta fängsla ensamkommande flyktingbarn i Grekland och program för att vidarebosätta dem har hjälpt till att få bort tusentals barn från gatan. Målet är att omfördela 5200 flyktingar från Grekland till andra EU-länder.

I november 2020 ändrade Grekland på en lag som tidigare hade gjort det möjligt att fängsla ensamma flyktingbarn i fängelser. Enligt Grekland var detta för ”barnets bästa” – men människorättsorganisationen Human Rights Watch har i flera rapporter avvisat att så skulle vara fallet. Att det blev ett stopp på fängslande av flyktingbarn anser organisationen vara en stor seger.

FN:s flyktingorgan UNHCR var också med och arbetade för lagändringen och drev på för att man i januari i år införde en mer permanent lösning för att hjälpa flyktingbarn bort från gatan. Majoriteten av de ensamkommande flyktingbarn som tidigare bodde på gatan lever nu i officiella center. Den grekiska regeringen har också startat ett vidarebosättningsprogram för ensamkommande flyktingbarn och andra sårbara individer. Hittills har 14 EU-länder tagit emot flyktingar under programmet.

– Utan vidarebosättningsprogrammet skulle inte de andra förbättringarna (för ensamkommande barn) ha varit möjliga. Det är en viktig del i systemet för att skydda barn i de första ankomstländerna. Tidgare hade vi 5500 ensamkommande barn och det var en enorm utmaning, säger Irene Agapidaki, specialsekreterare med ansvar för att skydda ensamkommande barn i Grekland, i ett pressmeddelande. 

I väntan på en reform

UNHCR berättar om Abed från Afghanistan, som bara var 11 år när han efter fyra försök år 2019 anlände på den grekiska ön Lesbos och blev övergiven av sin farbror. Därefter var han utelämnad till att klara sig själv. Efter att ha tagit sig till ett flyktingläger på fastlandet hittade UNHCR honom, och i slutet av 2020 rekommenderades han för vidarebosättning. Sedan i juli i år har Abed fått ett nytt hem på Irland.

Hittills har 4480 personer omfördelats från Grekland. Av dessa var 1065 ensamkommande barn. Målet är att omfördela 5200 från Grekland till nya mottagarländer inom EU. Omfördelningsprogram likt detta är ett att hjälpa Grekland och andra länder som är stora mottagarländer av asylsökande.

Det är det grekiska flyktingministeriet som är ansvariga för programmet, med ekonomisk hjälp från EU och stöd från organisationer som exempelvis UNHCR. EU håller på att reformera sin gemensamma migrationspolitik och lösningar likt denna är på sätt och vis en nödlösning tills det att en ny migrationspolitik finns på plats. Men frågan om att dela på ansvaret för flyktingar inom unionen fortsätter vara brännhet – flera EU-länder vill inte ta emot flyktingar alls.

Läs mer:

EU satsar på ny asylmyndighet innan resten av migrationspolitiken förändras

Oenigt EU närmar sig sakta en ny migrationspolitik

Amnesty om Tobés migrationsförslag: ”Djupt problematiskt”