Radar · Politik

Amnesty om Tobés migrationsförslag: ”Djupt problematiskt”

Fler asylsökande ska återvända till sina ursprungsländer, anser Tomas Tobé som på tisdagen la fram sitt förslag till EU:s migrationspolitik.

Håll människor borta från EU – och se till att skicka tillbaka dem som inte har rätt att stanna. Det var huvudbudskapet när moderaten Tomas Tobé presenterade förslaget till EU:s migrationspolitik som nu kan EU-parlamentets linje. Amnestys Madelaine Seidlitz hör till de som är kritiska: ”Rätten att söka asyl urholkas ytterligare”.

Förra hösten presenterade Ylva Johansson EU-kommisionens förslag till ny migrationspolitik för unionen. På tisdagen la en annan svensk, Tomas Tobé (M), fram det förslag som kan bli parlamentets svar. Tobé, som är en av parlamentets huvudförhandlare i frågan, vill nu att parlamentet överger den tidigare linjen att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ta emot flyktingar. I likhet med kommissionen föreslår han istället att de länder som inte vill ställa upp och ta emot flyktingar istället bidrar på andra sätt – exempelvis med resurser till gränsbevakning eller arbete med att skicka tillbaka de människor som inte har rätt att stanna i EU.

Länder som Polen och Ungern motsätter sig ett system där asylsökande fördelas till alla medlemsländer och nu menar Tomas Tobé att det är politiskt omöjligt att försöka driva igenom ett sådant förslag.

– Alla länder måste vara med och bidra, men man kan bidra på olika sätt. För några handlar det absolut om mottagande, men vi behöver också arbeta med återvändande. I dag återvänder endast 30 procent av dem som får ett negativt besked, det vill säga att man inte har rätt till skydd i Europa, säger Tomas Tobé till P1 Morgon i Sveriges radio.

Konflikten mellan Polen och Belarus ökar trycket

Trycket på EU att komma överens om en gemensam flyktingpolitik har ökat den senaste tiden. Ett skäl är situationen på gränsen mellan Polen och Belarus, där flyktingar från främst Afghanistan kläms mellan de båda länderna.

– Jag tycker det är uppenbart att det behövs mer av en europeisk flyktingpolitik. Om det är något vi borde hantera gemensamt i Europa så är det migrationen, det tror jag rätt många förväntar sig, säger Tomas Tobé till P1-morgon.

Men Tomas Tobés förslag löser inte situationen för de flyktingar som kommit genom Belarus, anser Madelaine Seidlitz, asylrättsexpert på Amnesty international Sverige. Att inte alla länder ska behöva ta emot flyktingar ser hon som problematiskt av flera skäl.

– Vilka incitament finns det för medlemsstater att faktiskt släppa in asylsökande, ge dem ett värdigt mottagande och pröva asylansökningar på ett rättssäkert sätt? Jag ser en stor risk för att det här blir ett ännu mer sluttande plan och att rätten att söka asyl urholkas ytterligare, säger Madelaine Seidlitz.

Kritik från Sydeuropa

Hon ifrågasätter också att Tomas Tobés förslag skulle vara mer politiskt genomförbart än den linje som parlamentet haft tidigare om att alla ska ta emot flyktingar. En stor andel av de asylsökande anländer i dag till Grekland, Italien och Spanien. Därifrån hörs redan kritik. Tomas Tobé vill styrka EU-kommissionens förslag om att den som har exempelvis ett syskon eller annan anhörig i ett EU-land ska förflyttas dit för att söka asyl, istället för i det land hen först kommer till. Madelaine Seidlitz menar att förslaget inte tar hänsyn till de sydeuropeiska länderna.

– De blir lämnade i sticket med det här förslaget, säger hon.

Tomas Tobé betonar starkt åtgärder för att färre ska söka sig till EU och för att fler med avvisningsbeslut ska återvända. Det ska åstadkommas bland annat genom ökade gränskontroller och genom att ställa krav på länder som får bistånd att ta emot sina medborgare när de utvisas från EU. Även till detta är Madelaine Seidlitz kritisk.

– Fokus är helt och hållet på att människor inte ska komma till EU, det är djupt problematiskt, säger hon.

Om EU-parlamentet kommer att anta Tomas Tobés förslag som sin linje kommer detta vara parlamentets förhandlingsposition när man ska försöka komma överens med medlemsländerna i ministerrådet om en ny migrationspolitik.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV