Zoom

EU satsar på ny asylmyndighet innan resten av migrationspolitiken förändras

Krisen på EU:s yttre gräns i Polen, Litauen och Lettland har återigen visat vilken brännande fråga mottagandet av asylsökande är för EU.

EU:s asylpolitik håller sakta men säkert på att reformeras. Medan vissa delar är fortsatt låsta har EU-parlamentet och kommissionen gett en reform av asylmyndigheten EASO grönt ljus. Syre vände sig till myndigheten för att reda ut en del av de frågetecken som lyftes i förra veckans reportage.

EU:s migrationspolitik är ett komplext maskineri. EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) består idag av fem olika direktiv som EU:s medlemsländer är bundna att följa. Det mest kända av dessa direktiv är Dublinförordningen som bestämmer i vilket land en asylsökande ska prövas. Principen om att det är det första land som en asylsökande anländer i som bär ansvar för prövningen, alternativt där den har familj, sattes hårt på prov 2015 när en miljon asylsökande anlände till Europa via framförallt Grekland.

Sedan dess har EU brottats med uppgiften att enas om en ny migrationspolitik. Någon som varit lättare sagt än gjort. 2018 gav förra EU-kommissionen upp, och 2020 lämnade den ny sittande EU-kommissionen ett nytt förslag. Kommissionens förslag går ut på att reformera CEAS, det gemensamma asylsystemet som idag består av fem direktiv, så att det vilar på tre pelare: effektivt asylmottagande och återvandrande, solidaritet och rättvis fördelning av ansvaret inom EU samt närmare samarbete med tredje länder utanför EU. Kritiker har kallat det för ett återvandringssystem snarare än ett asylsystem.

I EU-parlamentets motförslag föreslås det bland annat att länder ska kunna välja hur de ska vara solidariska. Det vill säga: vill man inte ta emot flyktingar kan man vidare på andra sätt.

Komplicerade förändringar

Exakt vad som kommer hända med det gemensamma asylsystemet är därmed ännu oklart. Men det rör ändå på sig. Att förändra asylmottagandet inom EU är ett komplicerat maskineri.

I november godkände EU-parlamentet en reform av det Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), som parlamentet tidigare föreslagit. Nu är det bara EU:s ministerråd som ska ge reformen grönt ljus. Syre rapporterade om detta tidigare i veckan. Bland annat så lyfte Amnesty i Sveriges flyktingexpert Madelaine Seidlitz en del frågetecken kring den nya myndigheten, som ska heta EUAA och vara världens första multinationella asylsystem. Enligt EASO:s presskontakt Anis Cassar kommer EU:s ministerråd att rösta på ett kommande möte, och därefter ska det lagtekniska arbetet slutföras.

– När den sedan har offentliggjorts officiellt träder den i kraft efter 20 dagar. Vår bästa uppskattning i detta skede är att EUAA kommer att träda i kraft, och ersätta EASO, någon gång mellan mitten och slutet av januari (2022), säger han.

Enligt EASO:s presskontakt Anis Cassar är myndigheten väl förbered på förändringen – arbete har pågått i flera år i vissa fall:

– Ett dedikerat team sköter dessa förberedelser, med många projekt som drivs inom olika områden. Dessa sträcker sig från allt från inrättandet av sambandsmän till strategin för grundläggande rättigheter. Faktum är att till och med byråns organisationsstruktur kommer att ändras (…). Förberedelserna är långtgående och täcker både viktiga sakfrågor och rättsliga och administrativa förändringar. Allt arbete övervakas av byråns ledningsgrupp samt av byråns styrelse, som består av företrädare för alla medlemsstater.

EU:s migrationskommissonär Ylva Johansson (näst längst till höger i bilden) har fullt upp
EU:s migrationskommissonär Ylva Johansson (näst längst till höger i bilden) har fullt upp. Här deltar hon i ett extrainsatt möte om båtmigrationen från Frankrike till Storbritannien i slutat av november. Förutom de mer "akuta" frågorna ligger ansvaret för en ny EU-gemensam migrationspolitik på hennes skrivbord. Foto: Francois Lo Presti/AP/TT

Fel ordning på reformerna

EU-parlamentarikern Malin Björk (V) uttryckte kritik mot att man reformerar en asylmyndighet innan själva den gemensamma asylpolitiken är färdig. I en rapport som släpptes förra veckan konstaterade även vänstergruppen i EU-parlamentet att företagen som tjänar på EU:s allt mer strama migrationspolitik är många, något Syre rapporterade om. Även Madeleine Seidlitz på Amnesty menade att EU:s nya migrationspolitik kan påverka hur den nya asylmyndigheten fungerar i praktiken. Hon varnade även för politisk styrning av EUAA och tryckte på vikten av transparens.

Enligt EASO kommer transformationen av EUAA inte automatiskt förändra EU:s asylsystem.

– EUAA ändrar inte på något sätt asylförfarandet. Sådana förändringar skulle bero på reformen av EU:s lagstiftningsinstrument, som har föreslagits av Europeiska kommissionen (och nu hanteras av EU-parlamentet). Det som förändras är byråns förmåga att stödja medlemsstaterna i genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). EASO arbetar på gränsen för sitt nuvarande mandat och är juridiskt oförmöget att erbjuda mer stöd. Detta kommer snart att ändras, enligt Anis Cassar.

Däremot finns det enligt EASO:s talesperson en förhoppning om att de politiska kompromisser som har lett fram till ett godkännande av EUAA kommer ge svallvågor även inom andra områden. Bland annat att låsningarna för att reformera CEAS kommer släppa.

Gällande hur EUAA kommer fungera framåt, kanske så snart som i januari, så är varje medlemsstat fortsatt ansvarig för asylprocessen. Men möjligheterna att få stöd blir större. Målet är en mer jämlik asylprövning inom EU än idag.

Just nu är det flera medlemsländer som vill förhandla bort skyldigheten att ta emot asylsökande, för att istället kunna bidra på andra sätt. Exakt hur det ska gå ihop med den nya asylmyndigheten EUAA, som ska harmonisera asylprocessen inom EU och bistå med expertis, är oklart. Amnesty varnar för att asylrätten sätts ur spel om det skulle landa i en kompromiss där medlemsländer helt kan välja bort att ta emot flyktingar.

Läs mer:

Amnesty om Tobés migrationsförslag: ”Djupt problematiskt”

Oenigt EU närmar sig en ny migrationspolitik

De tjänar pengar på inhuman migrationspolitik

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV