Zoom

Rapport: De tjänar pengar på inhuman migrationspolitik

Stora pengar läggs på att skydda EU:s yttre gränser.

Det kostar att bygga höga murar, vare sig de är fysiska eller inte. I en ny rapport från vänstergruppen i EU-parlamentet konstateras att EU:s gränsbevakning och fokus på övervakning är en lukrativ bransch för många olika sorters företag – inte minst sådana som traditionellt sett levererat utrustning för strid.

Stora producenter av försvarsmateriel, det vill säga sådan utrustning som traditionellt tillverkats för att användas i krigssituationer, finns med på listan över företag som tjänar stora pengar på EU:s allt mer kontrollerade gränser.

Sedan 2015 har antalet gränsstängsel som byggts ökat. EU:s drönare flyger över Medelhavet för att få syn på flyktingbåtar – inte för att man vill rädda dem, utan för att man ska kunna underrätta den så kallade libyska kustbevakningen så att de istället hämtar migranterna och tar dem med tillbaka till länder som Libyen i Nordafrika. Rapport efter rapport gör det tydligt att flyktingarna förs tillbaka till misshandel, våldtäkt och även döden – men det har ännu inte stoppat EU från att fortsätta träna och utrusta libyerna. Frontex, EU:s gränsbyrå, växer också så det knakar. Det finns minst ett dussin fler exempel.

Företagen i fokus

EU-parlamentets vänstergrupp har i rapporten EU Border Regime: Profiteering from Dehumanisation & Mythologised Technologies kikat närmare på vilka det är som tjänar på att EU bygger allt högre murar runt omkring sig. Airbus, Thales, Leonardo och Indra är bara några av de exempel som listas i rapporten. Men också stora konsultföretag anlitas flitigt när gränserna förvandlas och blir allt mer digitaliserade.

– Sedan 1993 har mer än 40 000 människor dött när de försökt korsa EU:s gränser i hopp om att skapa sig en bättre framtid i Europa. Medan det redan finns en del studier och publikationer om de tragiska och dödliga konsekvenserna av ”Fort Europa” är mindre känt om de som tjänar (pengar) på det. Det handlar om tillverkare av sensorer, värmekameror, drönare, satelliter, stängsel – en hel industri har byggts upp kring detta. Vapen- och krigsmaterielproducenter som Rheinmetall och Airbus använder det här för att öppna upp nya marknader, lobbyister i Warszawa och Bryssel lovordar sina senaste uppfinningar för att ge ”ett bättre skydd för flyktingar”, säger den tyska EU-parlamentarikern Özlem Demirel, i ett pressmeddelande om rapporten.

EU finansierar företagen

Rapporten tar upp flera olika teman, som hur säkerhetsföretag influerar politiken, hur fred inte längre nödvändigtvis är det mest lukrativa samt hur summorna som läggs på att kontrollera eller stoppa migration fortsätter att öka. Samtidigt utvecklas nya, tidigare oprövade, teknologier i snabb takt.

Rapporten behandlar också de företag som tjänar stora pengar på militariseringen av EU:s gränser. Rapportförfattaren poängterar att ”värt att notera är att majoriteten av de stora försvarsteknologi-företagen som deltar i militariseringen av Europas gränser faktiskt skapats av EU själv”. Detta möjliggörs ofta genom olika forskningsprojekt som får miljonstöd från EU-kommissionen. Enligt rapporten är dessa projekt ofta fokuserade på kontroll av den yttre gränsen, men många av teknologierna testas också för att övervaka miljöfrågor eller för att bekämpa terrorism. Något EU i flera fall finansierat. Företag som Airbus, Leonardo och Thales som traditionellt sett varit producenter av försvarsmateriel och vapen är idag aktiva inom flera segment av marknaden, som marknaden för inrikessäkerhet.

Murarna växer sig allt högre runt EU
Murarna växer sig allt högre runt EU. Ny och dyr teknik hjälper till - murarna är inte bara fysiska. Företag som traditionellt tillverkat vapen och materiel för strid förser allt oftare EU med produkter som ska förbättra säkerheten inrikes, enligt rapporten. Foto: Petros Karadjias/AP/TT

"Aktuell studie"

Sammanfattningsvis är EU Border Regime: Profiteering from Dehumanisation & Mythologised Technologies en omfattande dokumentering av hur den politiska utvecklingen inom EU har förvandlats till en mycket lukrativ affär för storföretag. Den varnar också för de omänskliga konsekvenserna av den pågående utvecklingen. Korruption och lobbyism behandlas också. Bland annat refererar rapporten till hemsidan frontexfiles.eu som publicerades i somras, och sidan statewatch.com. Båda är exempel på försök att kartlägga utvecklingen och från ett utomstatligt perspektiv dels kritisera, dels analysera och dokumentera, vad som just nu pågår inom EU.

– Denna studie är en aktuell och viktig bekräftelse på den roll som säkerhets- och försvarsindustrin spelar i militariseringen och säkerställandet av EU:s gränser. Det vi har är inte bara ett problem med politisk passivitet eller likgiltighet från EU:s och medlemsstaternas sida. Fästning Europa är ett lönsamt företag, och dess kostnader för människoliv kommer att fortsätta att stiga tills denna krets bryts, säger den irländska EU-parlamentarikern Clare Daly, i pressmeddelandet.

Syre har tidigare uppmärksammat ett EU-projekt av det slag som rapporten tar upp. Iborder ctrl är ett projekt inom ramen för EU:s stora satsning Horizon 2020. Enligt den egna hemsidan ett ”innovativt projekt som syftar till att testa och möjliggöra noggrannare gränskontroller för tredjelandsmedborgare”. I praktiken ett sätt att ytterligare kontrollera gränsen genom ny, smart teknologi. Reportaget från i februari 2020 finns här. 

Läs mer:

Avatarer sållar vid EU-gränsen