Zoom

Majoritet i Skottland och Wales vill se slutdatum för djurförsök

Varje år utsätts miljontals djur för plågsamma djurförsök i Europa.

Det är oacceptabelt att använda djur i experiment när det finns alternativa metoder. Det tycker en majoritet av medborgarna i Wales och Skottland, som vill se ett slutdatum för djurförsöken, enligt en ny undersökning. Samtidigt fortsätter de plågsamma djurförsöken på miljontals individer i Europa.

Sju av tio vuxna i Skottland och Wales emot att man använder djur i experiment där det finns alternativa forskningsmetoder tillgängliga. Det visar en färsk Yougov-undersökning som genomförts på uppdrag av organisationen Cruelty free International.

I undersökningen, där totalt 2015 slumpvis utvalda medborgare tillfrågades, svarade över tre fjärdedelar av respondenterna att finansiering av forskning för framtagning av alternativa metoder bör prioriteras. En majoritet (se faktaruta) av de tillfrågade vill också se ett slutdatum för utfasning av djurförsöken.

”Liksom i Storbritannien stöder den skotska och walesiska allmänheten starkt att prioritera investeringar i utveckling av djurfri forskning. En klar majoritet av invånarna i Skottland och Wales är överens om att slutdatum bör fastställas för att avveckla djurförsöken och att finansiering av alternativa metoder bör prioriteras. Fler och fler länder förbinder sig till att avveckla djurförsök. Vi hoppas på att den brittiska regeringen lyssnar på medborgarna och tar fram en tydlig handlingsplan med mål och slutdatum för att sluta med föråldrade och opålitliga djurförsök”, säger Kerry Postlewhite, informationschef på Cruelty free international, i ett pressmeddelande.

Storbritannien är ett av de länder i Europa som utför flest djurförsök, inklusive försök på primater och hundar. Enligt de senaste siffrorna utfördes hela 3,4 miljoner djurförsök i landet under 2019. Under de senaste tio åren har djurförsöken i landet endast minskat med 9 procent, vilket i genomsnitt motsvarar mindre än 1 procent varje år.

2010 antogs EU:s så kallade försöksdjursdirektiv, som går ut på att unionens länder ska arbeta för att ersätta djurförsök och reducera antalet djur som används i försöken, så långt det är vetenskapligt möjligt. Även Storbritannien, som då var ett av unionens länder, antog direktivet. Men hittills är Nederländerna det enda EU-landet som har antagit en konkret plan för arbetet.

– Det är tillåtet att utsätta djur för svårt lidande i samband med forskning och säkerhetstester och det enda sättet att få bukt med det är att på allvar börja fasa ut djurförsöken genom att anta handlingsplaner, sätta deadlines och satsa mer pengar på djurfri forskning. I Sverige satsas till exempel bara 15 miljoner på så kallad 3R-forskning varje år. Det kan låta som mycket pengar med i de här sammanhangen är det väldigt lite, sa Peter Hultgren, sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt, i en tidigare kommentar till Syre.

Läs även: Stopp för plågsamma djurförsök – efter nytt avslöjande: ”Fantastiska nyheter”

Regeringen vill ta fram plan för att fasa ut försök på djur

I Sverige avslutades 334 572 försök på djur under 2018, enligt den senast tillgängliga statistiken från Jordbruksverket. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket innebär att totalt 5 801 463 individer användes i djurförsök 2018. Men statistiken är svår att jämföra länderna emellan, då exempelvis svenska definitionen omfattar alla djur som används för vetenskapliga syften. EU:s lagstiftning däremot, är mindre inkluderande och omfattar exempelvis inte djur i beteendestudier, utfodringsstudier, djur som avlivas för att celler eller organ ska användas i försök samt fiskar i provfiske, vilket inkluderas i den svenska statistiken.

År 2014 beslutade den svenska regeringen att det skulle inrättas ett nationellt kompetenscentrum för så kallade 3R-frågor (Replace, Reduce, Refine), det vill säga frågor som handlar om att ersätta djurförsök, minska antalet försöksdjur och förfina/minska lidandet för de djur som används i försök i Sverige. Någon konkret plan för hur djurförsök kan minskas eller ersättas, finns dock än i dag inte på plats. Men nyligen fattade den svenska regeringen beslut om att ge det svenska 3R-centret i uppdrag att kartlägga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att begränsa användandet av försöksdjur.

Läs även: Regeringen vill ta fram plan för att begränsa djurförsök

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av organisationen Cruelty free international.
Totalt 1010 personer bosatta i Skottland deltog i undersökningen som utfördes mellan 9 och 11 mars 2021.
Totalt 1005 personer bosatta i Wales deltog i undersökningen som utfördes mellan den 10 och 12 mars 2021.
Siffrorna har viktats och är representativa för alla vuxna medborgare (över 18 år) i Skottland och Wales.
76% av respondenterna i Skottland och 81% av respondenterna i Wales tycker att finansiering för utveckling och framtagning av alternativ till djurförsök bör prioriteras i Storbritannien.
62% av respondenterna i Skottland och 70% av respondenterna i Wales vill se slutdatum för utfasning av djurförsök.
Källa: Cruelty free international