Zoom

Slaget om stränderna: Chans för glesbygden eller ekologisk katastrof?

Trots strandskyddet exploateras redan allt för mycket av Sveriges kuster, enligt Miljöpartiet som varnar för en ekologisk katastrof om skyddet luckras upp.

En chans för kommuner plågade av utflyttning att locka invånare. Ett hot mot fiskars lekplatser och en ekologisk katastrof. Så beskrivs förslaget om uppluckrat strandskydd av C respektive MP. Trots att centerpartisternas linje har stöd i riksdagen, tror sig miljöpartisterna kunna vinna striden om strandskyddet.

I dag skildrar Syre dragkampen om strandskyddet, i går onsdag striden om skogen.

I onsdagens Syre berättade vi om striden om skogen och de starka känslorna bland centerpartister och miljöpartister. Centerpartisten Peter Helander varnade för att misstron mot myndigheter breder ut sig när staten lägger beslag på markägarnas skog för att skydda naturvärden. Han vittnar om hur en bild sprider sig av att ”några sitter på Södermalm och bestämmer”.

Storstadens oförståelse för landsbygden. Temat går igen i centerpartisternas andra stora dragkamp med miljöpartisterna, den om strandskyddet. I Nordmaling fnyser C-märkta kommunalrådet Madelaine Jakobsson åt att de gröna misstror centerpartisternas argument om att ett uppluckrat strandskydd handlar om att möjliggöra bostäder i attraktiva lägen på landsbygden.

– Då har man inte varit och hälsat på oss i Nordmaling och sett hur det ser ut, vilken tillgång till mark det finns och hur vi brottas med inflyttningen, säger hon.

1910 hade Nordmaling över 10 000 invånare. Nu har utflyttningen hejdats, men antalet kommuninvånare står och stampar runt 7000-strecket. Uppluckrat strandskydd skulle kunna hjälpa till att locka folk till kommunen, tror Madelaine Jakobsson. Med 15 mil havskust finns det gott om vackra platser vid vattnet.

– Många vill bo vid vatten, då måste vi få bygga vid vatten, säger Madelaine Jakobsson.

Villkor för budgeten

Att genomföra förslagen i den strandskyddsutredning som presenterades i december har Centerpartiet ställt som villkor för att stödja regeringens budget. Omöjligt att gå med på, säger Miljöpartiet – och därmed hotar regeringskris igen i höst.

Men konflikten om strandskyddet är inte lätt att greppa. Miljöpartisterna säger sig vara beredda att göra vissa justeringar som gör det möjligt att bygga bostäder nära vattnet i glesbygd där exploateringen är låg. Den miljö– och landsbygdspolitiska talespersonen Maria Gardfjell menar att det centerpartisterna egentligen är ute efter är att markägare i kustområdena ska kunna tjäna pengar.

– Det som framför allt är eftertraktat är att kunna bygga enormt många fler sommarstugor. Jag tycker också att det är bra med sommarstugor, men ingenting hindrar att du bygger hundra meter istället för tjugofem meter från stranden, säger hon.

Risk för översvämningar

Det handlar om allemansrätten, om människors tillträde till stränderna. Men också om klimatanpassning och biologisk mångfald, anser Maria Gardfjell.

– Vi vet att vi får havsnivåhöjningar och översvämningar. Har man hundra meters marginal får man en billig försäkring mot de skador som kan bli ett faktum, säger hon.

Maria Gardfjell konstaterar att åtskilliga undantag från strandskyddet görs redan i dag. Det menar hon har bidragit till att 60 procent av lekområdena för fisk försvunnit utmed kusterna.

– Trots att vi har strandskydd naggas stränderna enormt mycket i kanten. Det kan bli en ekologisk katastrof att avveckla det generella strandskyddet, säger hon.

Båtplatser och annan exploatering utmed stränderna hotar ålgräsängar och andra lekplatser för fisk, påpekar Miljöpartiets Maria Gardfjell
Båtplatser och annan exploatering utmed stränderna hotar ålgräsängar och andra lekplatser för fisk, påpekar Miljöpartiets Maria Gardfjell. Hon anser att strandskyddsutredningens förslag riskerar förvärra problemet. Foto: Vegard Grøtt/TT/NTB

Men förslagen i strandskyddsutredningen tar hänsyn till både ekologi och allemansrätt, anser Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.

– Om man hade släppt det fritt hade det kunnat finnas ekologiska risker, men ett sådant förslag finns inte på bordet, säger hon.

För att länsstyrelser och kommuner ska kunna upphäva strandskyddet ska flera kriterier vara uppfyllda, påpekar hon. Hänsyn ska tas till biologisk mångfald, friluftsliv och att områden inte exploateras i för hög utsträckning. Flera remissinstanser har dock ifrågasatt om förslaget i realiteten skyddar dessa värden. Men då får man skruva på utformningen, inte skrota förslaget, menar Kristina Yngwe. Kravet på ny lagstiftning består.

– Vi har ingenting emot ifall regeringen vill utreda hur man kan hitta mer effektiva sätt att värna högexploaterade områden.

MP har riksdagen emot sig

Vem går segrande ur striderna om skogar och stränder? Det centerparti som säger sig tala för landsbygdens folk och för den enskilda människan gentemot staten? Eller det miljöparti som säger sig ge röst åt de barn som kommer efter oss, åt skogarnas hotade ugglor och skalbaggar och åt havsvikarnas fiskyngel?

I riksdagen har Miljöpartiet uppförsbacke. När Moderaterna i veckan lanserade ny klimatpolitik från ”Sveriges nya höger” var ett av löftena att den totala arealen skog som tas ur produktion inte får öka. I somras försökte man locka centerpartisterna ”hem till borgerligheten” med avskaffat generellt strandskydd. Liknande tongångar hörs från sverigedemokrater och kristdemokrater.

Så varför skulle Centerpartiet göra eftergifter, i frågor som får känslorna att svalla djupt nere i leden? Vad ger miljöpartisterna kraft bakom orden när de signalerar att de minsann också är beredda att sätta regeringsmakten på spel om det krävs för att värna den biologiska mångfalden?

Att Centerpartiets alternativ till samarbete med den nuvarande regeringen är samarbete med sverigedemokrater, svarar miljöpartister Syre talat med. Fäller Lööf regeringen återstår för Centern att återvända till den borgerlighet som öppnat för det rasistiska partiet, är budskapet som de gröna trummar in.

– Då tror jag inte Centerpartiet överlever i sin nuvarande form. Jag tror Annie Lööf skulle behöva avgå och partiet göra en totalomvandling, säger en riksdagsledamot.

Läs mer:

Skogsstriden som kan bli regeringens fall: ”Misstron breder ut sig”

Undantag från strandskyddet föreslås – sågas av Naturskyddsföreningen