Radar · Miljö

Undantag från strandskyddet föreslås – sågas av Naturskyddsföreningen

Strandnära bebyggelse vid sjön Mälaren.

Längs med stora delar av Sveriges kust och strandnära marker ska det bli enklare att bygga medan det på marker som redan är hårt exploaterade ska bli desto svårare. Det föreslår en ny utredningen som möter skarp kritik från Naturskyddsföreningen. 

Utredningen om förändringar i det svenska strandskyddet är beställd i kölvattnet av januariöverenskommelsen. Direktivet har varit att göra om skyddet i grunden för att ta bättre hänsyn till de olika förutsättningar som finns i landet.

”Det övergripande målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd, ”skriver utredaren Catharina Håkansson Boman på DN debatt i dag, måndag. 

Hon föreslår bland annat att det ska bli lättare för länsstyrelsen att häva strandskyddet i landsbygdsområden. Kommuner ska kunna välja ut sådana områden i översiktsplanen, där de enklare ska kunna få dispens.

Det innebär att strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas i stora landsbygdsområden, bland annat kust- och skärgårdsområden.

Olika undantag ska ges

Men bestämmelserna bör kunna variera beroende på exploateringstrycket och hur det förändras över tid.

”Lättnader i strandskyddet kommer exempelvis att kunna genomföras i mycket större utsträckning i Jokkmokks kommun, som har den lägsta exploateringsgraden av stränderna (1,4 procent) än i Danderyds kommun, som har den högsta (68,9 procent)”, skriver utredaren.

Utredaren föreslår också att det generella strandskyddet vid små sjöar, en hektar eller mindre, och vattendrag, två meter eller smalare, bör slopas. 

"Vi är djupt oroade"

Men förslagen har inte fått något varmt välkomnande av Naturskyddsföreningen, som menar att det hotar allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen.

– Vi är djupt oroade över utredningens förslag och hoppas att regeringen inser att de ekologiska konsekvenserna kan bli allvarliga om förslagen blir verklighet och att förslagen gör det mycket svårare att nå flera av Sveriges miljömål, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett uttalande.

Miljöorganisationen är bland annat kritisk till vad som ska kunna ingå i de så kallade landsbygdsområdena och förslaget att strandskyddet ska upphöra vid små sjöar och vattendrag.

"Riskerar att leda till allvarliga konsekvenser"

Sammantaget riskerar förslagen att ge ”negativa konsekvenser för den allemansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren för strandzonens växt- och djurliv och minskad motståndskraft mot klimatförändringar”, enligt Naturskyddsföreningen som istället anser att lättnader i strandskyddet borde begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som stoppar exploatering av områden med höga naturvärden.

– Det finns alternativa vägar att gå för att ge lättnader i strandskyddet i vissa områden på landsbygden om det krävs. Utredningen har dock valt att lägga fram förslag som kan bli förödande för strandskyddet i framtiden, säger Karin Lexén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV