Radar · Migration

Migrationsverket: Beslut om Afghanistan på gång

Migrationsverket utlovar ett nytt rättsligt ställningstagande om situationen i Afghanistan vara inom kort.

En ny bedömning av situationen i Afghanistan är på gång, uppger Migrationsverket. En EU-rapport beskriver samtidigt läget i landet som svårbedömt, men slår också fast att internflykt som Migrationsverket hänvisat till tidigare inte längre är möjligt.

Syre har i flera artiklar under hösten berättat om unga människor från Afghanistan som befinner sig i limbo. Detta sedan Migrationsverket i somras stoppade utvisningarna till landet, utan att ge dem med utvisningsbeslut rätt att jobba, studera eller få dagersättning. Samtidigt upphörde Migrationsverket att fatta beslut i afghaners asylärenden.

Men nu tycks ett nytt rättsligt ställningstagande om situationen i Afghanistan vara på gång, vilket är vad som krävs för att Migrationsverket åter ska avgöra afghaners asylärenden. Beroende på hur ett sådant ser ut kan det också öppna för att göra nya bedömningar av dem som har fått ett utvisningsbeslut sedan tidigare.  Migrationsverkets presstjänst säger att ett rättsligt ställningstagande ska vara klart ”inom den närmsta tiden”, utan att precisera närmare än att det handlar om veckor.

Internflykt inget alternativ

I förra veckan presenterade EU-myndigheten EASO sin rapport över läget i Afghanistan, vilken är vägledande för Migrationsverket. I rapporten framhåller EASO att situationen är svårbedömd eftersom den förändras snabbt och att det råder brist på information. Samtidigt pekas vissa grupper ut som särskilt utsatta mot bakgrund av talibanernas maktövertagande. Bland dem finns människorättsaktivister, journalister och personer som tidigare arbetat för regeringen.

Däremot anser rapporten inte att samtliga individer bland exempelvis hazarer eller andra etniska eller religiösa minoriteter bör bedömas ha ”välgrundad fruktan för förföljelse” vilket är vad som krävs för att ha flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention.

Många av de som utvisats till Afghanistan de senaste åren har Migrationsverket hänvisat till internflykt. Myndigheten har i många fall ansett att den som inte kunnat återvända till sin hemtrakt istället kan leva i exempelvis Kabul. Som en följd av talibanernas maktövertagande finns inte längre den möjligheten, åtminstone inte i nuläget, enligt rapporten.

Läs mer:

Morgan Johansson om unga afghaner i limbo: Skyll er själva

Kan inte utvisas till Afghanistan – får leva på noll kronor om dagen

Tusentals afghaner ännu i limbo – inga politiska åtgärder i sikte

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV