Radar · Basinkomst

Basinkomst ledde till att fler jobbade heltid

Stockton är en arbetarstad.

Ett vanligt argument emot basinkomst eller medborgarlön är att folk skulle bli soffliggare. Men ett försök i Stockton, USA, visar motsatsen. Bland dem som fick basinkomst ökade sysselsättningen dubbelt så mycket som för de som inte fick stödet.

För två år sedan startade ett litet basinkomstprojekt i staden Stockton i Kalifornien, USA. 125 personer fick 500 dollar (motsvarande nästan 4 300 kronor) extra i månaden under två års tid. Personerna var slumpvist utvalda men kom alla från ett bostadsområde där medelinkomsten var låg.

De fick använda de 500 dollarna till vad ville och de behövde inte söka jobb eller redovisa några kontoutdrag för att fortsätta få stödet, vilket skiljer sig från hur utbetalningar av socialtjänstens försörjningsstöd går till i Sverige.

Projektet följdes hela tiden av forskare och i förra veckan kom en studie med resultaten från det första året.

Det visade sig att bland de personer som hade fått basinkomst hade dubbelt så många fått tag på ett heltidsjobb, jämfört med dem som inte hade basinkomst. 12 procent med basinkomst jobbade heltid jämfört med fem procent hos dem som inte hade fått stödet, rapporterar The atlantic.

En orsak kan ha varit att basinkomsten ledde till att personerna kunde sätta upp mål, vågade ta risker och kunde investera i sådant som de behövde för att ta sig vidare, menar Stacia Martin-West, en av rapportförfattarna.

Basinkomst förbättrade också den psykiska hälsan

Basinkomst-mottagarna mådde också bättre än jämförelsegruppen. De hade mindre ångest och färre depressioner, de kunde betala oväntade utgifter lättare och vissa betalade av sina lån. Vissa kunde också hjälpa familjemedlemmar och vänner med pengar, vilket gjorde att fler kände sig ekonomiskt trygga. En person slapp att bli hemlös efter att hennes lägenhet hade brunnit, tack vare att hon kunde använda basinkomst till deposition för en ny lägenhet.

– Kontanter är bättre än Prozac på att bota vissa former av depression och ångest. Så många av de sjukdomar som vi ser i vårt samhälle beror på stress och förhöjda kortisolnivåer, som direkt går att härleda till osäkra inkomster och att du inte har tillräckligt med pengar för att täcka dina grundläggande behov, säger Michael Tubbs, tidigare borgmästare i Stockton och som har varit drivande i basinkomstprojektet, till The atlantic.

Läs även: Twitters grundare ger 15 miljoner dollar till basinkomst (Syre 10/12-2020)
och Förespråkare för basinkomst måste lämna sin post (Syre 20/11-2020)