Radar · Arbetskritik

Stockholms samarbetsavtal med Foodora hade fastnat i posten

Att Foodoras cykelbud har tuffa arbetsvillkor har uppmärksammats i flera medier under åren, senast i Sydsvenskan i höstas.

Stockholm stad fortsatte i november att tipsa arbetssökande om jobb hos kritiserade matleveransföretaget Foodora. Detta trots att företaget saknar kollektivavtalsliknande villkor – vilket strider mot stadens riktlinjer. Dessutom saknas avtal om jobbpartnerskap – något som vanligtvis finns vid denna typ av samarbeten. Avtalet hade fastnat i posten.

I höstas var Syre först ut med att berätta att Stockholm stad samarbetar med Foodora. Matleveransföretaget är ökänt för att cykelbuden har en extremt stressig arbetssituation, dålig utrustning och väldigt låga löner. Att samarbeta med ett sådant företag strider mot kommunens riktlinjer om att bara inleda ekonomiska utbyten med företag som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

När Syre ställde frågor om samarbetet till Karin Ernlund (C) arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm sade hon att samarbete hade inletts, men inte ingått fullt ut med ett påskrivet avtal om jobbpartnerskap. Ett jobbpartnerskap innebär att staden hjälper företaget med rekrytering med mera.

– För att vi ska gå vidare och förmedla jobb är det viktigt att de uppfyller de kriterier som är satta i kommunfullmäktinge om att de ska ha schysta villkor och utöver det också följa lagar och regler, sade hon då.

Men nu kan Syre avslöja att enda anledningen till att avtalet om jobbpartnerskap inte var påskrivet var att det hade fastnat i postgången. Det framkommer från mejlkonversationer som Karin Ernlunds pressekreterare haft med enhetschefen på arbetsmarknadsförvaltningen några timmar innan Syres intervju med Karin Ernlund. Enhetschefen skrev då:

”Foodora har blivit erbjudna att bli jobbpartner, och överenskommelsen om jobbpartnerskap ligger hos dem, vi väntar dock på underskriven överenskommelse.”

I ett senare mejl skriver enhetschefen:

”Överenskommelsen är ännu ej undertecknad från vår sida, den är ff på väg med posten till oss, och är därmed heller ännu ej diarieförd.”

Tipsar om jobb – utan påskrivet avtal

Vad som hänt med avtalet sedan dess är oklart. Någon påskriven överenskommelse om jobbpartnerskap existerar inte, enligt registratorn på arbetsmarknadsförvaltningen. Ändå fortsatte Stockholm stad samarbetet med Foodora. Mellan 13 november och 9 december förra året skickades 12 mejl mellan Foodora och en av tjänstemännen på Stockholm stad. Bland annat skriver Foodora den 20 november:

”Ni får gärna påminna de om att ansöka via hemsidan. Där kan de välja cykel, moped eller bil :)”

Tjänstemannen i Stockholm stad svarar:

”Absolut vi påminner deltagarna i veckan igen. Du får jättegärna återkoppla till oss när du har kommit i kontakt med våra deltagare och om ni anställer dem så att vi kan föra statistik på det.”

Nästan en vecka senare skriver Foodora igen:

”Ni får gärna påminna i dag att vi har stort behov just nu av cyklar, mopeder (både klass 1(45 km/h) och klass 2 (25 km/h)”.

Vänsterpartiet är kritiska

Clara Lindblom, (V) oppositionsborggarråd, är kritisk mot att Stockholm stad samarbetade med Foodora trots att de saknar kollektivavtalsliknande villkor.

– Jag tycker det är oerhört anmärkningsvärt. Stockholm stad agerade i praktiken jobbförmedlare till ett företag som betalar orimliga löner och har urusla arbetsvillkor, som försatte deras åkare i trafikfarliga situationer som kunde leda till trafikskador eller ännu värre. Stockholm stad är Sveriges största kommun och är en enormt viktig samarbetspartners. Med den här storleken krävs ett ansvar, säger hon.

Så svarar Karin Ernlund

Orsaken till att Stockholm stad har haft kontakt med Foodora i november och december är ett jobbspår som Foodora var med i, enligt Karin Ernlunds pressekreterare. Stockholm stad hade sökt statliga pengar från Delegationen från nyanlända och unga, DUA, för att utbilda arbetssökande till att bli matbud, dels hos Foodora, dels hos Movebybike. Totalt användes 45 000 kronor till fem dagars utbildning som gjordes av extern part, enligt redovisning som skickats till DUA. Uppföljning för hur det gick för dessa deltagare pågick under november och december.

Varför hade ni jobbspår med Foodora när de saknar kollektivavtalsliknande villkor?

– Det vi fattade beslut om i kommunfullmäktige gäller att det ska vara schysta villkor vid upphandling eller inköp. Det här är nästan något som en jurist måste svara på vad jobbspåret rent formellt är. Om det är så att man har  gjort fel, det vill säga man skulle ha ställt tuffare krav än vad man har ställt när det gäller jobbspåren, då får vi titta på det och i så fall återkomma och göra rätt i framtiden, säger Karin Ernlund.

När det gäller avtalet om att bli jobbpartner så hade Foodora blivit  det om inte Syre hade uppmärksammat ert samarbete i höstas. Vad tänker du om det?

– Egentligen spelar det inte så stor roll om avtalet om jobbpartnerskap fastnat i postgången eller fastnat i diskussioner kring kollektivavtal, utan det viktiga för mig är ju att vi har varit extremt tydliga i det beslut som vi har fattat i kommunfullmäktige. Så fort man utbyter tjänster vid inköp eller upphandling, eller ingår den här typen av avtal som jobbpartnerskap, är det kommunfullmäktiges beslut som gäller.

Så du lägger ansvaret helt på arbetsmarknadsförvaltningen?

– Mitt ansvar är att fatta beslut om vilka villkor som ska gälla, enligt alla delegationsordningar som finns. Jag har inte sett att det funnits någon anledning att ge några övriga direktiv för det är tydligt vad kommunfullmäktige avsåg med det beslut som har fattats, säger Karin Ernlund.

Clara Lindblom (V) reagerar på Karin Ernlunds uttalande.

– Det är oerhört fult att skylla på arbetsmarknadsförvaltningen. Karin Ernlund har en löpande dialog med dem. Om hon hade velat hade hon kunnat göra klart för dem hur de ska hantera de här gig-företagen, säger Clara Lindblom.

Just nu pågår förhandlingar mellan Foodora och fackförbundet Transport men fortfarande har inte avtalet skrivits under av styrelserna. Artikeln har korrigerats med ett faktafel om detta.

Läs även: Kritiserade Foodora i samarbete med Stockholms kommun (Syre 11/11-2020) och Stockholm om kritiserade Foodora-samarbetet: ”Avtalet inte påskrivet” (Syre 11/11-2020).