Radar · Inrikes

Kritiserade Foodora i samarbete med Stockholms kommun

Foodoras cykelbud har dålig arbetsmiljö och usla arbetsvillkor, vilket varit känt sedan länge.

Matleveransföretaget Foodora är ”jobbpartner” med Stockholm stad. Det innebär att kommunen ska hjälpa Foodora att rekrytera cykelbud, trots att arbetsvillkoren är väldigt dåliga. ”Det finns risk att kommunen legitimerar en dålig praxis”, säger Lotti Ryberg Welander, forskare i rättssociologi.

Cykelbuden i Foodora har stressiga arbetsförhållanden och väldigt låga löner på 70 kronor i timmen före skatt. Det uppmärksammade Sydsvenskan nyligen. Men trots att de dåliga villkoren har varit kända sedan tidigare inledde Stockholm stad i våras ett samarbete med Foodora inom den så kallade integrationspakten.

Samarbetet går ut på att ”hitta kompetens och samtidigt korta vägen till arbete för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden”, enligt stadens hemsida.

Det finns två olika sätt för företag att ingå i integrationspakten. Ett är att delta i olika nätverksträffar, där företagen utbyter erfarenheter av varandra. I detta medlemsnätverk är, förutom Foodora, även två andra så kallade gig-företag med – Uber och Wolt.

Ett annat sätt att delta i integrationspakten är att bli jobbpartner, vilket Foodora är. Det innebär ett djupare samarbete där Stockholm stad bland annat kan hjälpa företaget att rekrytera personal, till exempel från Jobbtorg Stockholm dit människor som får försörjningsstöd tidigare kallat socialbidrag, går för att hitta jobb.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad har också frågat Foodora om de velat vara med i en ansökan om att söka medel från DUA som har regeringens uppdrag att främja att unga och nyanlända får jobb.

Samarbetet strider mot stadens riktlinjer

Företag som ska bli jobbpartners med Stockholm stad måste ha ”kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor” enligt stadens riktlinjer, uppger Oscar Ljunggren, pressekreterare på Arbetsmarknadsroteln i Stockholm stad. Ändå samarbetar kommunen med Foodora, som alltså saknar detta.

–  Vi kan ju inte påverka deras anställningsmodell. Det är ju just för de svaga målgrupperna som vi har integrationspakten. Om folk kan få eget jobb tycker vi att det är positivt. Det finns inga restriktioner för att neka låglöneföretag eller gig-företag att ingå i integrationspakten. Om företag vill bidra till en inkluderande stad tycker vi inte att det är fel, säger Arja Lindholm, it- och kommunikationschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad.

När Syre påpekar att Foodora saknar kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, vilket strider mot stadens riktlinjer, svarar Arja Lindholm på mejl: ”Det är ett av få företag som i nuläget kan ge den här typen av instegsarbete till arbetslösa, särskilt unga, som tidigare kunde få jobb i till exempel besöksnäringen. Botten i den arbetsmarknaden har helt gått ur på grund av pandemin. Vi menar att samarbetet stipulerar till ett ansvarstagande från företagets sida, vilket de ställer upp på genom att bli medlemmar och att det är tillgodo för stockholmare”.

Stockholm stad har dock än så länge inte förmedlat några jobb till Foodora, enligt Maria Tesarz, biträdande enhetschef för arbetsgivarsamverkan vid Arbetsmarknadsförvaltningen. Men orsaken är inte företagets arbetsvillkor. ”Företaget har själva tillgodosett sitt behov av personal”, svarar hon per mejl.

”Risk att man legitimerar en dålig praxis”

Stockholms jobbtorg, som ska hjälpa socialbidragstagare att hitta jobb, har inte heller fått instruktioner om att förmedla jobb till just Foodora, enlig två av jobbtorgen. Och det är osäkert om någon har nekats försörjningsstöd av stadsdelarna för att hen har tackat nej till jobb hos Foodora, enligt Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Lotti Ryberg Welander, forskare i rättssociologi vid Malmö Universitet, tycker ändå att det är tveksamt att Stockholm stad har inlett samarbetet med Foodora. Detta med tanke på den dåliga arbetsmiljö och de usla arbetsvillkor som har uppmärksammats bland annat i Sydsvenskan.

– Ska en kommun gå in i den här typen av partnerskap, då ska man ha koll på vilka arbetsvillkor som finns. Annars finns det en risk att man legitimerar en dålig praxis, säger hon.

Även Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt vid Lunds universitet, ställer sig frågande till samarbetet.

– Tidigare har offentlig verksamhet velat understödja företag som har kollektivavtal. Men då kanske detta är ett avsteg från detta, säger han.

Syre har sökt Karin Ernlund, (C) integrations- och arbetsmarknadsborgarråd eftersom Stockholm stad styrs av Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men hennes pressekreterare hänvisar till arbetsmarknadsförvaltningen för att svara på dessa frågor.

Efter att Sydsvenskan uppmärksammat de dåliga arbetsförhållanden hos Foodora förhandlar nu Foodora med fackförbundet transport om att teckna kollektivavtal. Förutom i Stockholm finns Foodora i flera andra svenska storstäder.