Radar · Basinkomst

Garanterad inkomst för arbetslösa i Sydafrika kan förlängas

Män i en förort till Johannesburg, på jakt efter jobb.

För att tackla ökad fattigdom i pandemins spår införde Sydafrika i fjol en ersättning till arbetslösa på 350 rand i månaden, och många vill se att åtgärden förlängs. Enligt landets socialminister stödjer regeringen ett fortsatt bidrag, om än med viss oro för finansieringen.

Coronapandemin har försämrat ekonomin för många i Sydafrika, och med omikronvarianten i uppsving är framtiden högst osäker. En åtgärd som infördes förra året var ett extra bidrag (SRD, social relief distress) på 350 rand (ungefär 200 sek) i månaden till arbetslösa, ett stöd som hittills förlängts tre gånger och många vill se att det görs igen.

Samtidigt förs en diskussion om en garanterad inkomst till arbetslösa där exempelvis fackförbunden föreslår en summa på 1500 rand i månaden, skrev Businesstech i november. Även socialministern Lindiwe Zulu har sagt att SRD kan utgöra ett första steg mot en garanterad basinkomst. Det rör sig fortfarande om en riktad utbetalning till mindre bemedlade grupper som i flera afrikanska länder har testats under benämningen BIG, basic income grant.

”Sydafrika kämpar fortfarande med konsekvenserna av covid-19 och det verkar som att det kan komma att bli värre. Många människor, unga och gamla, saknar inkomst och de senaste månaderna har vi sett hur folk köar i timmar för bidraget på 350 rand”, sa Delmaine Christians från partiet Democratic alliance under en frågestund i Sydafrikanska överhuset i tisdags, rapporterar Sowetan live.

Hon bad Lindiwe Zulu, minister för social utveckling, svara på om regeringen har planer på att fortsätta betala ut stödet. Zulu försäkrade att de fortsätter sitt arbete för att så ska ske, men att de samtidigt är ”mycket medvetna om de finansiella utmaningarna och de finanspolitiska effekterna”.

Det bästa för både regeringen och folket är att stödja dem som har det svårast, menade ministern, och tycks därmed inte vara beredd att överväga en mer universell form av basinkomst.

Däremot är diskussionen om en eventuellt permanentad garanterad inkomst för arbetslösa högst levande.

– Vi har inte övergett den och har inga intentioner att överge den, sa Zulu, och tillade att regeringen har full förståelse för att det varken gynnar freden, säkerheten eller stabiliteten att alltför många människor går hungriga eller har absolut ingenting.

Läs mer: 

Hundratals demonstrerade för basinkomst i Sydafrika

Aktivister i Sydafrika kräver basinkomst

Efter protesterna – Sydafrikas regering överväger basinkomst