Radar · Politik

V: Låt fler lantbruksdjur vara ute

Medan en C-motion vill ta bort lagkravet på utevistelse för kor, vill V i sin partimotion att möjligheten till utevistelse utökas till fler djur.

Fler djur ska ha möjlighet till utevistelse, travhästar ska inte få drivas framåt med spö och både burhöns och pälsdjursfarmning ska bort senast 2023. Det är några av förslagen från Vänstern i årets motionsflod.

Tidigare i veckan avslutades årets allmänna motionsperiod och flera motioner handlar om djurskydd. Vänstern har skrivit en gemensam partimotion om förbättrat djurskydd. Här går de emot förslaget från några KD-ledamöter om att ta bort lagkravet på bete för kor i lösdrift, i praktiken 80 procent av alla kor.

”Vänsterpartiet delar uppfattningen att situationen för våra mjölkbönder är akut och kräver åtgärder. Vi har dessutom föreslagit att ökat ekonomiskt stöd ska ges för betesmarker. Men ett försvagat djurskydd kan aldrig vara en hållbar strategi för det svenska lantbruket och vår livsmedelsproduktion”, skriver partiet, och utvecklar:

”Därutöver har SLU-forskare konstaterat att det även finns en ekonomisk vinst med kor på sommarbete och för kor i lösdrift. Forskningen visar att kor på bete har ökad välfärd, bättre hälsa, färre skador, högre fruktsamhet och minskat behov av antibiotika än kor som hålls inne året runt. Det finns således djurvälfärdsskäl, ekonomiska skäl som folkhälsoskäl att värna och utveckla det svenska djurskyddet genom att behålla beteskravet.”

Få djur får vistas ute

Vänstern vill utöka beteskravet till andra djur än kor:

”Andra djur inom livsmedelsindustrin har liknande behov av utevistelse, men det är ytterst få av dem som ges möjlighet till detta. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur fler lantbruksdjur inom animalieproduktionen ska ges möjlighet till utevistelse och naturligt beteende under hela året.”

Vänstern med Jonas Sjöstedt i spetsen har tagit fram 25 förslag för bättre djurskydd
Vänstern med Jonas Sjöstedt i spetsen har tagit fram 25 förslag för bättre djurskydd. Här vid riksmötets öppnande i september 2020. Foto: Sören Andersson/TT

Vänstern vill också stoppa både hållning av hönor i burar och pälsdjursfarmar senast 2023 och förbjuda att nyproducerad päls säljs.

Andra förslag handlar om att minska djurtransporter och djursmuggling, att förbjuda så kallade grytanlagsprov (något Jordbruksverket redan föreslagit ) att man tar fram en handlingsplan för att gå över till djurfri forskning, att arbeta för en FN-deklaration för djurvälfärd och att Sverige engagerar sig för att höga djurskyddskrav och minskad köttkonsumtion blir en del i det globala arbetet för en hållbar utveckling.

Bättre slakt

När det gäller slakt vill Vänstern förbjuda att koldioxid används i höga koncentrationer när grisar slaktas,  från år 2025. Samma år vill man även förbjuda koldioxidbedövning av uppfödda fiskar.

V hänvisar till SLUs vetenskapliga råd för djurskydd som har visat att fiskar som utsätts för koldioxidbedövning drabbas av kramper och stress. Det gäller oavsett koncentration och kombination med andra gaser. ”Placering i kar med vattenlösning av koldioxid är därför inte en etiskt acceptabel metod för bedövning eller avlivning. Trots detta bedövas majoriteten av all svenskproducerad matfisk med koldioxid” skriver Vänstern.

I Norge är koldioxidbedövning av fiskar förbjuden sedan 2012.

Vänstern vill också att det utreds hur tillgången på lokala, mindre slakterier kan öka.

Djur på cirkus tas också upp. Vänstern vill inte ha ett totalförbud, utan efterlyser i likhet med SD en positiv lista över djur man kan ha på cirkus.

Flera punkter rör så kallade sällskapsdjur. Vänstern vill bland annat att alla katter ska id-märkas, och att hundavel ska regleras bättre. Till exempel ska hundar med framavlade sjukdomar inte få ställas ut. När det gäller hästar ska man inte få använda spö på hästar i frammaningssyfte inom travsporten.

Läs Vänsterns motion här: Respekt för djuren