Radar · Politik

SD vill införa djurskyddspolis

Det behövs en särskild djurskyddspolis som ska föra djurens talan, menar fem Sverigedemokrater i en motion om ett strakare djurskydd.

Samla all lagtext som rör djur i en särskild djurskyddsbalk och inför en nationell djurskyddspolis. Det är ett par av många förslag i en motion från SD för att stärka djurs rättigheter.

När den allmänna motionstiden gick ut i tisdags hade över 3 600 motioner lämnats in, varav ett 30-tal på något sätt berörde djurskydd. Från Sverigedemokraterna kom en motion med rubriken Ett starkare djurskydd, undertecknad av Yasmine Eriksson och ytterligare fem SD-ledamoter.

Yasmine Eriksson (SD) vill ha både mer kontroll och större flexibilitet på djurskyddsområdet
Yasmine Eriksson (SD) vill ha både mer kontroll och större flexibilitet på djurskyddsområdet. Tillsammans med fem partikamrater har hon lämnat in en motion och stärkt djurskydd. Foto: riksdagen

Mycket i förslagen handlar om ökad kontroll och skärpta straff. Cirkusar ska behöva söka tillstånd och besiktningar av cirkusar ska vara oanmälda. En djurskyddspolis ska införas som ska föra djurens talan, och all lagtext som rör djur ska samlas i en särskild djurskyddsbalk.

Se över djurparkerna

SD tycker också att det behövs en rikstäckande översyn av Sveriges djurparker, eftersom flera larmrapporter de senaste åren har visat att en del djurparker har dåliga arbetsförhållanden för personal, dålig djurhållning och dåliga och underdimensionerade djurhägn.

SD vill också skärpa straffen för djurplågeri till upp till fyra års fängelse, helt i linje med ett förslag som regeringskansliet håller på att bereda.

Motionärerna vill även ha en lista på vilka djur man får ha på cirkus, så att inte nya, vilda arter införs.

Ett par andra förslag är att förbjuda slakt utan bedövning, alltså halal- och koscherslakt, men också att utreda om det finns bättre bedövning för grisar än den metod som används i dag och som är plågsam.

Djurförsök dyra och ineffektiva

De vill också att det satsas mer på djurfria metoder, inte bara för djurens skull.

”Djurförsök är dyra och det är vanligt förekommande att försöken inte ger de kunskaper som krävs, om hur människor påverkas av de läkemedel och kemiska substanser som testas”, skriver SD.

Trots all ökad kontroll vill SD att flexibiliteten ökar på andra håll och att det blir lättare att få undantag från kravet på att djur som vistas ute när det är kallt måste ha tillgång till en ligghall.

Totalt innehåller motionen 26 förslag.

Läs dem här: Ett starkare djurskydd

Ytterligare en motion från SD-politiker (Markus Wiechel och Mikael Strandman) handlar om djurskydd: Djurbalk och djurskyddsmyndighet