Radar · Politik

KD vill ta bort lagkravet på sommarbete

Några kor betar på Adelsö.

Lagkravet på sommarbete för kor i lösdrift bör tas bort, menar fem kristdemokrater i en motion. De flesta kor i Sverige hålls i lösdrift.

Den allmänna motionstiden avslutades på tisdagen. 33 av årets 3665 motioner tar upp djurskydd på något sätt. Men medan de flesta handlar om att vi behöver förbättra djurskyddet, eller bara nämner djurskyddet i förbigående i frågor som rör exempelvis landsbygd, finns det de som faktiskt vill försämra för djuren.

Det är Magnus Oscarsson och ytterligare fyra kristdemokrater (Magnus Jacobsson, Camilla Brodin, Larry Söder, Kjell-Arne Ottosson) som vill slopa det svenska beteskravet för mjölkkor i lösdrift, det vill säga i dagsläget för cirka 80 procent av korna. Svenska mjölkbönder kan nämligen inte ansöka om betesstöd från EU på grund av de svenska reglerna om att mjölkkor måste få beta under sommaren, så de lider ekonomisk skada på grund av detta.

Magnus Oscarsson tror att de flesta bänder skulle släppa ut sina djur på sommarbete även om det inte var lag på det
Magnus Oscarsson tror att de flesta bänder skulle släppa ut sina djur på sommarbete även om det inte var lag på det. Foto: riksdagen

”Med ett slopat nationellt beteskrav kan svenska mjölkbönder med kor i lösdrift, i likhet med sina europeiska kolleger, få betesstöd från EU”, skriver motionärerna, och tillägger: ”Sveriges bönder har en hög medvetenhet om djurskydd och är måna om sina djurs hälsa. De allra flesta skulle släppa ut sina djur oavsett beteskravet.”

Magnus Oscarsson sitter i Miljö- och jordbruksutskottet och representerar Östergötland.

Läs motionen här: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV