Radar · Miljö

Största brittiska pensionsfonden drar sig ur olja – tror på grön ekonomi

Oljesandfälten i kanadensiska Fort McMurray sträcker sig mil efter mil på den kanadensiska tajgan och såren i naturen är brutala.

Storbritanniens största pensionsfond, National Employment savings trust, kommer att avveckla sina investeringar i företag som sysslar med fossila bränslen.

Employment savings trust, som förkortas Nest, är en statlig fond som den som inte aktivt väljer en annan pensionsfond ansluts till automatiskt. Fonden kommer till att börja med förbjuda investeringar i kolbrytning, produktion av olja från oljesand och oljeborrning i Norra ishavet. Med tiden ska man också minska sitt ägande i andra kolintensiva verksamheter.

Planen är att Nest med tiden ska flytta motsvarande runt 60 miljarder kronor till ”klimatmedvetna” verksamheter eftersom de väntar sig att en stor del av återhämtningen efter coronapandemin kommer att ske inom den gröna ekonomin.

Mark Fawcett är fondens investeringschef. Han säger till The Guardian att Nest vill sända ett starkt och tydligt budskap om hur allvarliga klimatförändringarna är:

– Precis som coronaviruset innebär klimatförändringarna ett allvarligt hot både mot dem som pensionssparar hos oss och mot deras pengar.

Fawcett menar att klimatförändringarna kan orsaka katastrofal skada och med tiden fullständigt förstöra förutsättningarna för vår livsstil.

– Ingen vill spara hela sitt liv för att gå i pension i en värld som förstörts av dramatiska förändringar i klimatet.

Ännu vill inte fonden beskriva sin nya policy som ett program för att helt och hållet sluta investera i verksamhet baserad på fossila bränslen. De uppger att de kommer att fortsätta med ägande i företag som är på väg att växla till en grönare produktion och vill inspirera och stötta sådana verksamheter.

Brett stöd från miljörörelsen

Den förändrade strategin får stöd från olika miljöorganisationer. Trots att det inte är en fullskalig grön förändring menar många att Nest kommer att bli en betydligt bättre pensionsfond ur klimatperspektiv än de flesta andra och att fondens ändrade policy med tiden kan inspirera andra fonder till förändring.

Två tredjedelar av Nests pensionssparare är också positiva. Bara fyra procent är starka motståndare mot den nya klimatstrategin.

Initiativet kan dock göra att Nest hamnar på kollisionskurs med den brittiska pensionsministern Guy Opperman. Ministern har nyligen sagt att sådana begränsningar är kontraproduktiva. I en text publicerad i The Daily Telegraph skriver han att ägande i fossilbränsleindustrin kan vara en språngbräda till verklig förändring.

Texten ledde till att mer än 60 parlamentsledamöter, ledare för miljöorganisationer och religiösa ledare skrev ett öppet brev som kritiserar ministerns inställning. De påpekade också att ministerns inställning står i motsättning till regeringens egna riktlinjer.

Andra brittiska pensionsfonder har gått längre än Nest i att investera i gröna verksamheter och i att avveckla ägande i fossilindustrin. Flera offentligt ägda, lokala fonder har beslutat sig för att avveckla alla former av verksamheter som kan skada klimatet.

Läs mer i Syre

Syre har tidigare skrivit om liknande positiva förändringar. I våras rapporterade vi att Första AP-fonden beslutat sig för att bli  fossilfri.

”En av de fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet avinvesterar från bolag med fossil verksamhet – men inte för klimatets skull, utan av ekonomiska skäl. Fonden förvaltar 366 miljarder kronor, och framtiden för kol och olja betraktas som för osäker.”

Läs artikeln.

En lagändring 2019 sa att AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar ”på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling”. Men fonderna förväntas också göra så stor vinst som möjligt.

”Hållbara investeringar – men framför allt hög avkastning till framtidens pensionärer. AP-fonderna har en målkonflikt att hantera, menar Riksrevisonen. Nu ska myndigheten granska hur de lyckas.”

Läs artikeln.