Zoom

Djurrättsåret 2020 – bakslag och historiska framgångar

2020 blev ett annorlunda år, där djurrättsrörelsen delvis fick hitta nya strategier för att nå förändring.

Hur var djurrättsåret 2020, enligt djurrättsrörelsen? Vi ställde frågan till fem viktiga organisationer inom djurrätt här i Sverige. Dessutom: Vad kommer de att fokusera på 2021?

Ett annorlunda år, där pandemin tvingat till kursändring – men som även rymt historiska framgångar. Så sammanfattar djurrättsrörelsen året som gick.

Djurens rätt: två miljoner färre slaktade djur

– Året som gått har såklart varit annorlunda, men också business as usual i djurfabrikerna. Jag tänker på bilderna från mjölkgårdar där korna levde i misär, på kycklingar som skållats levande på slakterier och på grisars panikkänslor när de långsamt andas in koldioxid för att bedövas inför slakt.

– Det är inget nytt att djur far illa när många miljoner individer föds upp i trånga utrymmen och hanteras på löpande band. Det som är nytt för i år är att det blivit tydligare än någonsin att det innebär risker även för oss människor, säger Camilla Bergvall, ordförande för Sveriges största djurrättsorganisation Djurens rätt.

Den största framgången är den minskade köttkonsumtionen, som räddar många djurliv, tycker Djurens rätts Camilla Bergvall
Den största framgången är den minskade köttkonsumtionen, som räddar många djurliv, tycker Djurens rätts Camilla Bergvall. Foto: Petrus Iggström

Vilken var den största framgången för djuren?
 – Den största framgången är såklart att köttkonsumtionen minskar i Sverige. Under de första nio månaderna på året minskade den med två miljoner individer, en siffra som är lite svår att ta in, men det känns väldigt bra såklart.

– Det är också otroligt viktigt att 3R-centret (en samlande arena för kunskap och drivkraft för att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök i Sverige, ofta kallat 3R) får fortsatt finansiering så att arbetet med att ersätta djurförsök kan fortsätta.

"Det blir fortsatt fokus på att få fler att välja bort kycklingar från tallriken"

– Bra också att EU beslutat tillsätta en undersökningskommitté för djurtransporter.
 
Vad kommer ni i Djurens rätt fokusera extra mycket på nästa år?
– Nästa år kommer vi att fortsätta med vårt envisa och långsiktiga arbete för att få ner antalet individer som föds upp och dödas i den industriella djurhållningen. Det blir fortsatt fokus på att få fler att välja bort kycklingar från tallriken, både privatpersoner, företag, kommuner och andra värdefulla aktörer, säger Camilla Bergvall.

Revolution rov: Bakåt – men också en seger

Under året växte nystartade organisationen Revolution rov sig starkare. Organisationen arbetar mot illegal jak, jakt på alla rödlistade arter och nöjesjakt. Vi ber Robin Andersson från Revoltuion rov sammanfatta året som gått:

"Genetiskt viktiga vargar har skjutits från helikopter av länsstyrelserna."

– Sett ur rovdjurens perspektiv har det gått bakåt. De fridlysta djuren har inget rättsligt eller faktiskt skydd i Sverige. Många och tvivelaktiga beslut om skyddsjakter har verkställts, bland annat i vargrevir med valpar och inom naturreservat. Genetiskt viktiga vargar har skjutits från helikopter av länsstyrelserna. Vår riksdag har lagt fram till regeringen att förenkla ytterligare för skyddsjaktsbeslut och att hela vargrevir ska få skjutas bort på skyddsjakt.

"Sett ur rovdjurens perspektiv har det gått bakåt", menar antijaktorganisationen Revolution rov
"Sett ur rovdjurens perspektiv har det gått bakåt", menar antijaktorganisationen Revolution rov. Foto: Revolution rov

Har ni sett några framgångar 2020 när det gäller jaktmotstånd?
– Den enskilt största framgången för rovdjuren är nog att förvaltningsrätten i Luleå avslog jägarnas riksförbunds överklagan angående tilldelningen i licensjakten på varg, de vill skjuta många fler. Enligt domstolens beslut är det inte en fråga för förvaltningsdomstolen, det är beslut som länsstyrelserna fattar.
 
Vad blir ert fokus 2021?
– Revolution rov kommer under 2021 fortsatt aktivt arbeta för att motverka jägarintressets inflytande i riksdagen. Vi kommer att belysa att bevarandeintresse av arter bör ha mer att säga till om. Löshundsjakt och hobbyverksamhet ska inte få styra Sveriges fauna och vilda djur. 
– Vi kommer börja med medlemskap i vår förening för att få tillräckligt med medlemmar som krävs för talerätt (för att kunna överklaga myndigheters beslut).

Djurrättsalliansen: Historisk vinst

Djurrättsalliansen har haft ett aktivt år med stora kampanjer mot djurförsök och minkfarmer. Djurrättsalliansens ordförande Daniel Rolke sammanfattar året:

"Vi kommer fortsätta exponera minkfarmerna och arbeta för att stänga dem", säger Daniel Rolke på Djurrättsalliansen
"Vi kommer fortsätta exponera minkfarmerna och arbeta för att stänga dem", säger Daniel Rolke på Djurrättsalliansen. Foto: Djurrättsalliansen

– Det har varit ett annorlunda år som därmed krävt annorlunda strategier än vanligt. Vi har ägnat mindre tid åt utåtriktade aktiviteter och desto mer tid åt research och avslöjanden. Det finns ett ökat intresse för veganism i samhälle och många har gjort kopplingen mellan pandemin och djurindustrin.

"Vi kommer fortsätta exponera minkfarmerna och arbeta för att stänga dem."

Vilken var den största framgången?
– Det nya djurförsökcentet SWECCLIM skulle påbörjas år 2020 men tack vare att vi i Djurrättsalliansen kunde avslöja planerna och uppmärksamma dem kunde vi stoppa centret. De skulle använda stora djur som hundar, apor och katter i djurförsök och fungera som ett kontraktslaboratorium och att det inte blev av är en historisk vinst för djurrättsrörelsen.

I september genomförde Djurrättsalliansen en kampanj mot minkfarmer i 21 svenska städer, bland annat Tomelilla
I september genomförde Djurrättsalliansen en kampanj mot minkfarmer i 21 svenska städer, bland annat Tomelilla. Foto: Djurrättsalliansen

Vad blir fokus nästa år?
– Det finns lite över 30 minkfarmer kvar i Sverige, trots en stor opinion och att majoriteten av svenskarna vill se farmerna stängda. Vi kommer fortsätta exponera minkfarmerna och arbeta för att stänga dem. Förutom den uppenbara djuretiska anledningen till att stänga dem finns det nu även en stor hälsorisk att hålla dem öppna då en tredjedel av Sveriges minkfarmer har utbrott av corona och det finns en risk att vi får in det muterade viruset. Tiden är inne att stänga minkfarmerna.

Djurfront: Stor framgång att minkfarmer stängts ned

Den radikala djurrättsorganisationen Djurfront hamnade i skottgluggen efter en artikelserie i GP som gick hårt åt organisationen. Det ledde bland annat till att Swedbank kastade ut dem som kund. Men Djurfront tycker att året som gått var lärorikt.

Nästa års fokus blir att eliminera pälsindustrin och dess aktörer, säger Djurfront
Nästa års fokus blir att eliminera pälsindustrin och dess aktörer, säger Djurfront. Bilden är tagen vid en manifestation mot en minkfarm utanför Falkenberg. Foto: Djurfront

Hur skulle ni sammanfatta det här djurrättsåret?
– Många segrar, många lärdomar och som vanligt många möjligheter till fortsatt organisering för en stark frihetsrörelse, svarar Djurfronts talesperson Olle Andersson.

Vilken tycker ni var den största framgången för djuren?
– Att så många minkfarmer stängt ner både utomlands och i Sverige under året att det nästa år knappt kommer finnas möjlighet att fortsätta med den vidriga verksamheten. Det är en stor framgång, men majoriteten av årets minkar möter ändå samma öde som tidigare år.

"Vi kommer alltid att göra det obekvämt för dem som utnyttjar djur."

Vad fokuserar Djurfront extra mycket på nästa år?
– Vi fortsätter sätta fokus på att eliminera pälsindustrin och alla dess aktörer. Allt från minkfarmare, pälsbutiksägare och pälsbärare. Djuren ska befrias från människans förtryck. Vi kommer alltid att göra det obekvämt för dem som utnyttjar djur.
– I och med Corona blev det planerade djurrättslägret inte av. Det hoppas vi kunna genomföra nästa år, med extra mycket motivation.

Total insyn – Bra att media rapporterar mer kritiskt

Total Insyn är organisationen som jobbar för att alla ska ha total insyn i djurindustrin. Den bildades officiellt som en förening den 20 december 2020 men har varit igång sedan hösten 2019.

"Svenskens förskönande bild av svensk djurhållning börjar spricka", säger Mats Malm på Total insyn
"Svenskens förskönande bild av svensk djurhållning börjar spricka", säger Mats Malm på Total insyn. Foto: Max Malms Facebook

– Det har varit ett annorlunda år att bedriva djurrätt på i och med covid-19 men vi har ändå lyckats genomföra ett par fysiska aktioner samt ökat vår räckvidd på sociala medier, säger Max Malm på Total insyn.

Vilken var den största framgången för djuren?
– Vi tycker oss ha sett att media sedan Arlagården sändes har vågat rapportera mer kritiskt kring djurindustrin, även om det är på tok för lite än så länge. Svenskens förskönande bild av svensk djurhållning börjar spricka, något som behövs i steget mot djurens befrielse. Vi ser också att fler vill engagera sig för Total insyn och våra lokalgrupper.

"Folk blir allt mer medvetna om hur det fuskas och göms undan"

Vad blir fokus nästa år?
– Nästa år kommer vi att försöka utveckla våra lokalgrupper mer. Vi kommer även starta nya lokalgrupper för att engagera så många som möjligt så att vi kan nå en politisk förändring gällande insynen i branschen. Folk blir allt mer medvetna om hur det fuskas och göms undan och vi vill fortsätta jobba för att öka den medvetenheten.