Radar · Djurrätt

Läkare för framtiden uppmanar: Välj vego och slipp pandemier

För att undvika framtida pandemier behöver vi lägga ned djurindustrin och gå över till plantbaserad kost, menar Läkare för framtiden.

Pandemier har ofta sitt ursprung i den industriella djurproduktionen. Därför är det bästa vi kan göra för att undvika lidande och lockdowns att gå över till växtbaserad kost. Det skriver Läkare för framtidens ordförande David Stenholtz i en artikel i tidningen Vego.

1,4 miljoner människor har dött i covid-19 och sjukdomen har orsakat stora problem med nedstängningar av samhällen. Vad kan vi göra för att det här inte ska upprepas? Lösningen är enkel, menar David Stenholtz, överläkare i onkologi och ordförande för organisationen Läkare för framtiden.

”Vi kan undvika alla dessa kostnader, lidande och förtida död genom något så enkelt som ett grönare ätande. Men en politisk vilja att göra de ändringar som krävs är helt frånvarande. Inom EU finns inte bara en ovilja att främja växtbaserad matproduktion på bekostnad av animalisk. Tvärt om stödjer man animalisk matproduktion. Bara kött- och mjölkproduktion erhåller årligen 300 miljarder i stöd av våra skattepengar”, skriver han i tidningen Vego.

Pandemier uppstår i djurindustrin

På vilket sätt hänger då pandemier ihop med djurindustrin? Corona-pandemin uppstod troligen på marknader i Kina där det såldes vilda djur. Tidigare pandemier har haft sitt ursprung i den mer storskaliga djurindustrin. 1997 bröt fågelinfluensan (H5N1) ut och ursprunget spårades till kycklingfabriker i Kina. 2009 kom svininfluensan (H1N1) som kunde spåras till grisfarmer i USA.

David Stenholtz är ordförande för organisationen Läkare för framtiden
David Stenholtz är ordförande för organisationen Läkare för framtiden. Han menar att vi både kan undvika pandemier och bli friskare om vi går över till plantbaserad kost. Foto: Läkare för framtiden

”Men, faktum är att all framställning av animaliska livsmedel bidrar på olika sätt till en potentiell risk för pandemier”, skriver David Stenholtz vidare.

”När en sjukdom uppstår sprider den sig som en löpeld på grund av en enorm mängd djur som är genetiskt mycket lika, att de står så tätt och att de har sämre immunförsvar. Från djurfabriker kan sedan smitta spridas lätt genom djurtransporter, ventilation, döda djurkroppar och avföring.”

Dödar stora besättningar för att hindra smitta

För att undvika att smittan sprids vidare är det vanligt att stora besättningar djur avlivas eller att man dödar alla vilda djur i omgivande landskap. Till exempel, påpekar David Stenholtz, massutrotades vildsvin när afrikansk svinfeber spreds och i England sköts grävlingar i stor skala när bakterien mycobakterium bovis bröt ut bland boskap.

Men förutom pandemirisken finns andra goda skäl att gå över till växtbaserat, skriver David Stenholtz. Det är nödvändigt för att minska klimatkrisen och kan skydda oss från att bli svårt sjuka eller dö under en pandemi.

Vego minskar sjukdomsrisk

”Bland risksjukdomar för att bli svårt sjuk i corona  finner vi hjärtsjukdom, njursjukdom, cancer, diabetes typ 2 och övervikt. Risken för alla dessa sjukdomar minskar kraftigt om vi fokuserar vår mat på hela vegetabilier”, skriver han.

Om vi på allvar vill minska både risken för framtida pandemier och vår personliga risk att bli svårt sjuk, bör vi alltså välja en kost från växtriket – och politiker som vill främja detta kostskifte, menar David Stenholtz.

Läs också i Syre: Fler pandemier är att vänta med den här politiken
Bakom kosläppen döljer sig nästa pandemi
Billig investering att stoppa nästa pandemi
Fler och värre pandemier att vänta om vi inte tar hand om djur och natur