Radar · Miljö

159 miljoner till batteriåtervinning i Skellefteå

Northvolt planerar att den fullskaliga återvinningsanläggningen i Skellefteå ska kunna återvinna 25 000 ton batterimetaller per år 2022.

Skellefteåbaserade Northvolt får 159 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket, för att återvinna batterier för laddningsbara bilar. 

Istället för att skicka uttjänta batterier till Asien ska materialet framöver kunna behållas i Sverige. Naturvårdsverket ger företaget Northvolt 159 miljoner för att återvinna litiumjonbatterier från laddningsbara bilar, en åtgärd som beräknas minska koldioxidutsläppen med 53 800 ton per år. 

– ­Den här typen av anläggning med den här tekniken är den första i sitt slag i Europa och leder till en hel värdekedja för laddbara batterier. Råvarorna av metaller recirkuleras inom Sverige och Europa. Det farliga avfallet minimeras, likaså transporterna av metaller eftersom de inte behöver transporteras långa sträckor, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Återvinning av bilbatterierna minskar behovet av att utvinna nya råvaror som litium, nickel, mangan och kobolt. 90–95 procent av de värdefulla metallerna beräknas kunna återvinnas, enligt Martina Petranikova, forskarassistent på institutionen för kemi på Chalmers, som leder högskolans samarbete med Northvolt.

– Det fantastiska med metall är att om man återvinner och renar den, kan man använda den om och om igen – utan att den förlorar sina egenskaper, säger hon i en intervju på Chalmers hemsida.

Vid pilotanläggningen i Västerås ska återvinningen utvecklas och utvärderas. I år räknar man med att återvinna 100 ton metaller, för att 2022 öppna den fullskaliga återvinningsanläggningen i Skellefteå med kapacitet att återvinna  25 000 ton per år.

År 2030 räknar Northvolt med att 50 procent av fabrikens batterier kommer att tillverkas av återvunnet material.

Läs mer: Våg av uttjänta bilbatterier 2030 (artikel från november 2019), Batterier ger oro och hopp i norra Sverige (artikel från 2017) och Elbilen inte så klimatsmart (artikel från 2017).