Radar · Miljö

Få positiva till högre bensin- och flygskatt

Endast 42 procent av svenskarna är positiva till en högre flygskatt, enligt SOM-institutets nya rapport.

En majoritet av svenskarna vill satsa mer på ett miljövänligt samhälle men få vill att flyg- och bensinskatten höjs. Samtidigt är nästan hälften emot en klimatskatt på kött. Det visar SOM-institutets nya undersökning som publicerades nyligen.

I fredags publicerade SOM-institutet sin nationella rapport “Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2019”, som genomfördes i fjol, innan coronapandemin bröt ut. Rapporten innehåller 44 sakförslag som respondenterna fått tycka till om.

Vill satsa mer på miljön

En stor majoritet av respondenterna, 82 procent, är positiva till förslaget om att satsa mer på ett miljövänligt samhälle. Föga förvånande är det fler kvinnor än män som vill satsa mer på miljön och majoriteten av dem som är positiva till förslaget befinner sig ideologiskt åt vänster.

Mer än hälften, 66 procent, vill att inkomstskillnaderna i landet minskar. I denna grupp är skillnaden tydlig mellan de olika åldersgrupperna, där 75 procent av dem mellan 65-75 år är positiva till att minska inkomstklyftorna medan motsvarande siffra ligger på 54 procent i åldersgruppen 16-29 år.

Få positiva till bensin- och köttskatt

Vad gäller höjda skatter är de flesta negativa till förslaget.

Strax över hälften, 54 procent, tycker att det vore dåligt att höja skatterna i landet och där utgör de som befinner sig något åt höger på den ideologiska kartan en stor majoritet.

Bland dem som orienterar sig klart till vänster är 66 procent i stället positiva till högre skatter.

Endast 28 procent av respondenterna vill se en förhöjd koldioxidskatt på bensin och bara 32 procent är positiva till en högre flygskatt. Samtidigt är nästan hälften emot införandet av en klimatskatt på nötkött, medan en tredjedel ställer sig neutrala till förslaget.

Även här ses en tydlig skillnad i inställningen till förslagen beroende på var man placerar sig ideologiskt.

En majoritet av de som placerar sig klart till vänster vill att bensinskatten för koldioxid och flygskatten höjs samt tycker att det bör införas en klimatskatt på nötkött.

Nej till vinstutdelningar

En klar majoritet på både höger- och vänsterskalan vill att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna och 60 procent vill inte att det ska vara möjligt att ta ut vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

Vad gäller basinkomst (medborgarlön) är det endast 24 procent som ställer sig positiva till förslaget.

Läs mer: Nya siffror visar – så ställer sig svenskarna till arbetsrätten

Läs mer: En fjärdedel är för basinkomst

Hela rapporten från SOM-institutet kan du ta del av här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV