Radar · Basinkomst

En fjärdedel är för basinkomst

Basinkomst vore mycket bra tycker 9 procent av Sveriges befolkning och 15 procent tycker att förslaget vore ganska bra.

En ny opinionsundersökning visar att 24 procent av svenskarna är för basinkomst, även kallat medborgarlön. Det är lägre än i Europa visar en annan mätning. ”Det är tråkigt att Sverige sticker ut i Europa, men det är nog också så att folk inte vet vad basinkomst innebär”, säger Hannah Lemoine, ordförande i BIEN Sverige.

Varje år utför SOM-institutet undersökningar för att kolla hur svenskarna ställer sig till olika politiska frågor. I förra veckan kom de ut med den senaste opinionsmätningen där de bland annat frågade 1 624 personer om vad de tycker om förslaget att införa basinkomst till alla vuxna medborgare. Av dessa svarade 9 procent att de tyckte förslaget var mycket bra, och 15 procent tyckte att det var ett ganska bra förslag. Det betyder att en fjärdedel av svenskarna tycks vara för basinkomst. Intresset var som störst bland de yngre. 28 procent var kluvna inför basinkomst och 48 procent var emot.

Fler positiva i Europa

I våras utfördes en europeisk mätning. Den visade att hela 73 procent var positivt inställda till basinkomst i befolkningen i EU:s medlemsstater. 12 000 personer hade tillfrågats.

– Svensk media har ett litet ansvar här, för rapporteringen är väldigt negativt vinklad, till exempel när det gällde försöket med basinkomst i Finland. Men om man ska vara positiva så kan det också betyda att människor i Sverige har hög tillit till att samhället är ordnat och organiserat på ett tillfredsställande vis. Tyvärr så är det kanske inte helt sant. Det vore trevligt om människor hade lika hög tillit till varandra som till systemet, för då hade nog inställningen till basinkomst varit mer positiv, säger Hannah Lemoine ordförande i BIEN Sverige, en organisation som driver frågan om basinkomst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV