Radar · Miljö

Klimatsmart pension mer lönsam

Hållbarhet lönar sig – inte bara för klimatet. Fossiltunga pensionsfonder har de senaste åren avkastat sämre än grönare alternativ, visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten. 

För drygt ett år sedan blev det möjligt att välja pensionsfonder baserat på olika hållbarhetsdefinitioner. Efter att ha analyserat pensionsspararnas fondval och avkastning konstaterar Premiepensionsmyndigheten nu att fossiltunga branscher är ett dåligt val – även för den som endast bryr sig om ekonomisk lönsamhet. Det visar en ny rapport.

– Fonder som har en lägre exponering mot fossiltunga branscher har en högre genomsnittlig avkastning de senaste fem åren än fonder som inte har det gröna löv som utmärker låg koldioxidrisk. Det är intressant eftersom vi ibland stöter på uppfattningar om att hållbara fonder kostar mer i form av lägre avkastning, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Resultatet går i linje med vad hållbarhetsinitiativet Fair finance guide tidigare har visat. I deras granskning uppskattas att Första AP-fonden, SPP och Handelsbanken tillsammans har tjänat 4,7 miljarder på att göra sig av med innehaven i olja- kol- och gasbolag, vilket Syre tidigare berättat om.

Vinnarna i pensionssparandet är kvinnor och yngre, som oftast väljer fonder med låg koldioxidrisk, visar undersökningen. Kvinnor bryr sig överlag mer om att undvika risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor i sina fondval.

Sedan Pensionsmyndigheten gjorde det möjligt att välja bort oönskade produkter i sitt sparande har människor överlag sparat mindre i fossila bränslen, kärnvapen och kommersiell spelverksamhet.

Att se över sitt sparande kan ha stor effekt på enskilda personers klimatbelastning. Enligt en undersökning från revisionsfirman PwC från 2012 gav svenskars sparpengar upphov till utsläpp på 5–8 ton koldioxid per person och år. Det är mer än vad vår mat och vårt bilåkande släpper ut – tillsammans.

Till den som vill göra mer hållbara pensionsval har sajten klimatbytet.se skrivit en guide.

Läs mer: AP-fonder satsar på fossilbolag – nu granskar Riksrevisionen (artikel från juni 2020) och Schystare sätt att spara pengar (artikel från mars 2020).

Vad är hållbara fonder?

Hållbara fonder handlar om att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
Fondförvaltarna på premiepensionens fondtorg är anslutna till FN-initiativet PRI, Principles for responsible investments. Genom anslutning förbinder fondbolaget sig att integrera PRI:s sex principer. 
Dessa är:
1. Att införliva ESG-frågor (Environmental, Social, Governance) i investeringsanalys och beslutsprocesser, vilket  handlar om miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
2. Att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
3. Att söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
4. Att främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
5. Att arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid genomförandet av principerna.
6. Att rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.
Källa: Pensionsmyndigheten