Radar · Djurrätt

Ny EU-rapport gör tummen upp för burförbud i djurindustrin

49,5 procent av EU-ländernas cirka 365 miljoner värphönor sitter i bur.

Många konsumenter i Europa vill ha bort burarna i djurindustrin. Nu visar en ny rapport att det inte bara vore ett lyft för djuren, utan också för miljön och jobben.

I början av oktober tog EU-kommissionen emot ett upprop, End the cage age, där 1,4 miljoner medborgare undertecknat att de vill ha bort burarna i djurindustrin för värphönor, grisar och kaniner. Här i Sverige var djurrättsorganisationer som Djurens rätt engagerade i uppropet, som är det första medborgarinitiativet för förbättrat djurskydd som nått fram hela vägen till EU-kommissionen. Det finns alltså ett stort folkligt stöd för ett burförbud. Nu visar en ny rapport från EU:s ”hållbara tankesmedja” IEEP (Institute for European environmental policy) att ett sådant förbud även skulle vara positivt för miljön och för att stärka flera av FN:s hållbarhetsmål. Som en del av detta skulle jobben bli mer givande.

Krävs mer hållbart jordbruk

Men burförbudet behöver vara en del i ett mycket större arbete för att få jordbruket mer hållbart. Man behöver ta itu med överkonsumtionen, minska proteinimporten och omvandla en del av jordbruken till ekologiska, enligt tankesmedjan IEEP som står bakom rapporten.  Elisa Kollenda, policyanalytiker vid IEEP, säger i ett uttalande:

– Vår studie visar att om vi går mot ett burfritt lantbruk som en del av en större övergång till hållbarhet kan det bli win-win både för miljömässig hållbarhet och djurvälfärd.

Från hönor till bönor
Från hönor till bönor. Övergången från animaliskt till vegetabiliskt protein kan skapa nya jobb, tror tankesmedjan IEEP. Foto: Suvad Mrkonjic / TT 

Elisa Kollender säger också att matstrategin Farm to fork behöver ses över så att den bättre tillgodoser hur djuren mår. Strategin brukar kallas Från jord till bord på svenska.

Att djurvälfärd och annan hållbarhet hänger ihop är något som togs upp av bland annat professor Linda Keeling på Djurskyddet Sveriges konferens i början av oktober och som Syre skrev om nyligen.

Allas miljöpåverkan måste minska

IEEP menar att övergången till burfri uppfödning och bättre djurvälfärd kan ses som en del i en bredare övergång till en mer hållbar modell. En övergång som innebär att allas miljöpåverkan måste minska, både inom och utanför EU, att vi äter mer hälsosamt, har mer givande jobb och en mer välmående landsbygd, samtidigt som svälten försvinner.

En mer radikal omställning som i scenario två och tre (se faktaruta) förutsätter att konsumenter är villiga att betala mer för maten, konstaterar IEEP. Arbetstillfällena inom jordbruket riskerar att minska om den animaliska konsumtionen minskar, men då kan det istället uppstå fler jobb inom annan matproduktion.

Rapporten om konsekvenserna av ett burförbud hittar du här: Transitioning towards cage-free farming in the EU 

Hundratals miljoner hönor, grisar och kaniner är inburade

HÖNOR: Omkring 365 miljoner värphönor fanns samtidigt i EU 2019. Knappt hälften, 49.5 procent, hölls I burar och resten I frigående system eller lador. Sedan 2012 måste burarna ha värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm² per höna, anger som ett A4.
GRISAR: I december 2019 fanns omkring 143 miljoner grisar i EU. Av dem var 11,46 miljoner avelssuggor, och de flesta av dem hålls i burar under stora delar av tiden. I Sverige är detta förbjudet. EU-lagstiftning reglerar på olika sätt hur avelssuggor får hållas i bur.
KANINER: Ungefär 170 miljoner kaniner hålls för kött i EU. En tredjedel föds upp på mindre farmar och resten i stora system. Det finns ingen EU-lagstiftning som reglerar välfärden för kaniner.

Burfritt jordbruk i EU 2030 – tre scenarion

Scenario ett: Burfritt men annars business as usual. Kött- och äggkonsumtionen minskar dock med upp till 10 procent.
Scenario två: Burfritt och  25 procent* av all jordbruksmark blir ekologisk. Förbud mot att importera djurfoder som bidragit till avskogning. Kött- och äggkonsumtionen minskar med 20 procent. Väntas ge avsevärda förbättringar när det gäller klimat, biologisk mångfald och markanvändning.
Scenario tre: Som scenario två, men med tillägget att man begränsar mängden djur som hålls för matproduktion, så att gräs och annat foder inom EU räcker till.  Inget djurfoder alls importeras. Principen är också att fasa ut nästan all import av protein.
*2018 var 7.5 procent av den totala jordbruksmarken ekologisk.