Radar · Integritet

Svensk narkotikapolitik ska ses över

Cannabis är i dag olagligt att odla, inneha och sälja.

Alla åtta partier vill utvärdera den svenska narkotikapolitiken, och ta initiativ till en nollvision för dödsfall som orsakas av narkotika. Det beslutade Socialutskottet i dag.

Svensk narkotikapolitik behöver ses över i grunden, för att säkerställa att den går i linje med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinskning. Det rapporterade Ekot om i går, och i dag beslutade ett enigt socialutskott att uppmana  socialminister Lena Hallengren (S) att ta initiativ till en utvärdering av hela den svenska narkotikapolitiken.

Socialutskottet vill också att regeringen ska sträva efter en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. I dag sticker Sverige ut i frågan, med näst högst antal narkotikarelaterade dödsfall i EU – och de ökar. 2017 dog 959 personer kopplat till narkotika.

”I första hand bör fokus i nollvisionen ligga på att förebygga drogmissbruk, så att människor väljer att inte använda narkotika. Det är också viktigt att se till att personer med drogberoende får det stöd och den evidensbaserade behandling de behöver för sin beroendesjukdom”, skriver Riksdagen på sin hemsida.

Socialdemokraterna utesluter inte att narkotikaanvändning för eget bruk avkriminaliseras, rapporterar SvD.

– Det beror på vad utvärderingen landar i, säger Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet till tidningen.

Utvärderingen ska enligt Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö titta på narkotikarelaterade dödsfall, vård och behandling. Hon hoppas även att frågan om avkriminalisering kommer att utredas, säger hon till SvD:

– Jag förutsätter att det kommer att utredas.

Ökat politiskt intresse

Under senaste månaderna har frågan om att utreda avkriminalisering (se faktaruta) fått stöd från allt fler riksdagspartier. I november 2019 väckte Jonas Sjöstedt (V) medial uppmärksamhet för att ha uttalat önskan om avkriminalisering för eget bruk, trots att Vänsterpartiet sedan länge har kongressbeslut om att driva frågan.

– Vi märker att många med narkotikaproblem inte söker hjälp, och en del av det är att man upplever att man är kriminell, sa han till SVT då.

Därefter har Kristdemokraterna och Centerpartiet, liksom miljöpartiets rättspolitiska talesperson Rasmus Ling öppnat för att utvärdera narkotikapolitiken, något som Syre skrivit om tidigare. Och nu vill alltså samtliga åtta riksdagspartier se över lagstiftningen på området.

Något som i mars 2019 föreslogs av Sveriges kommuner och landsting, SKL (idag Sveriges kommuner och regioner, SKR) i riksdagens Socialutskott. Redan då sa organisationens samordnare Mikael Malm till SVT att han uppfattade en större politisk enighet i frågan om att utreda Sveriges narkotikapolitik:

– Frågan har varit känslig och som politiker har det funnits en osäkerhet kring att lyfta de här frågorna och då framstå som en kritiker av Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Men tiden kanske är mogen att se över narkotikalagstiftning nu.

Portugal och Norge har avkriminaliserat

SKL menade vidare att Sveriges utvärdering bör innehålla en internationell utblick, med Portugal som exempel, skriver SVT. Landet avkriminaliserade eget bruk 2001, och 2018 beslutade sig Norge för att följa deras exempel.

Hur det gick? Sveriges kanske mest kända beroendeforskare Markus Heilig, som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet kallade vid ett seminarium i Almedalen 2019 avkriminalisering ”ett måste” – för att rädda liv.

– Portugal blev en ögonöppnare för mig. Man välkomnade brukarna in i vårdapparaten och det blev en framgångsstory utan dess like.

Försvarare av den svenska drogpolitiken brukar hävda att förbudet motverkar att ungdomar testar droger. Evidensen som finns på området är liten, men talar för att bruket ökar.

Legalisering och avkriminalisering

Avkriminalisering för eget bruk innebär att en tidigare brottslig handling, som att för personligt bruk inneha narkotika, inte längre är straffbelagd. 
Legalisering av narkotika betyder att tillåta innehav och försäljning, fritt eller i kontrollerad form, till exempel motsvarande statens alkoholmonopol.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV