Radar · Nyheter

MP-topp: utred avkriminalisering

Riksdagsledamoten Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson och ledamot av Miljöpartiets partistyrelse vill se en översyn av narkotikalagstiftningen.

Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Rasmus Ling uppger att han vill utvärdera narkotikalagstiftningen och undersöka effekterna av en avkriminalisering.

På den senaste partikongressen, våren 2019, beslutade sig Miljöpartiet för att utvärdera narkotikastrafflagen. Kongressen ville ”se om det finns skäl att ändra i lagstiftningen i syfte att underlätta för personer med missbruk och beroende att söka hjälp.”

I ett inlägg på Facebook säger nu partiets rättspolitiska talesperson Rasmus Ling att han vill utvärdera narkotikalagstiftningen i sin helhet:

”För mig är utgångspunkten att vi ska ha en politik som minimerar skadorna för människor, men också hur vi får ner det narkotikarelaterade våldet, och där unga killar dras in i grov kriminalitet. En given del är också att se över hur missbruksvården i Sverige utvecklats, och hur den kan förbättras.”

Hans inlägg innebär inte att han uttalar sig entydigt för avkriminalisering eller legalisering av cannabis, men han säger sig vara beredd att diskutera vad en fullskalig legalisering ”med någonting liknande Systembolaget” skulle innebära.

– Jag tycker att det är genuint svårt. I Norge har man avkriminaliserat men jag är inte säker på att det gör att man kommer från problemen. Det är värt att undersöka vilka erfarenheter man har gjort, säger han till DN.

Förvirrande begrepp

Debatten kring framförallt cannabis – hasch och marijuana – kan vara svår att följa. Avkriminalisering borde egentligen vara samma sak som legalisering. Om något inte är kriminellt så är det ju lagligt. Men när det gäller droger har orden olika betydelse.

Avkriminalisering innebär att det inte längre är ett brott att använda en viss drog och inneha små mängder av den, men att drogen fortsätter att vara olaglig. Argumentet för avkriminalisering brukar vara att den som har hamnat i ett missbruk inte ska behöva straffas för sitt beroende. Vid en avkriminalisering får fortfarande ingen distribuera och sälja drogen.

Vid en legalisering kan en viss drog antingen släppas helt fri eller säljas på vissa villkor. I Sverige finns redan olika sådana system för att sälja beroendeframkallande substanser. Från förra året krävs ett tillstånd för att sälja tobaksvaror, men vem som helst får ansöka om ett sådant tillstånd. Spritdrycker starkare än folköl får bara säljas av Systembolaget som har monopol. Det troligaste vid en legalisering av cannabis är ett system liknande Systemet snarare än försäljningen av tobak.

Allt fler partier öppna för avkriminalisering

Andra miljöpartister är tveksamma till både legalisering och avkriminalisering, frågan är onekligen känslig i Sverige och partiet är splittrat i frågan. Men MP är det fjärde partiet i riksdagen som åtminstone öppnar upp för att diskutera den nuvarande narkotikalagstiftningen.

Vänsterpartiet motsätter sig idén på legalisering av någon drog, men menar att kriminalisering inte minskar missbruket och att det är viktigare att motarbeta langningen är att jaga människor med missbruksproblem. Centerpartiet har också uttalat sig för en utredning om vad en avkriminalisering skulle innebära.

Nyligen tvärvände också KD och sällade sig de som vill att man utvärderar den svenska narkotikalagstiftningen och diskuterar avkriminalisering.