Radar · Miljö

Beslut om mer förnybart i bränsletankarna

Mer förnybart i bränslena presenteras som ett sätt att minska utsläppen snabbt.

En större andel förnybara bränslen ska blandas in i bränsletankarna. Det har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om, rapporterar Sveriges radio.

Till 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha kapats med 70 procent från 2010 års nivåer. Men målet har länge dömts ut som ett av de klimatmål som regeringen haft svårast att sätta på rätt kurs.

Med tio år kvar till deadline, ligger minskningen på runt 20 procent.

Ett av de kraftigaste instrumenten i verktygslådan är den så kallade reduktionsplikten, som tvingar bensinbolagen att blanda in förnybart i bensin och diesel för att minska utsläppen.

I dag ligger nivåerna på fyra respektive 21 procent. Nu planerar regeringen öka det kravet inom tio år till 28 procent förnybart för bensin och 66 procent för diesel, efter en överenskommelse med samarbetspartierna som Sveriges radio rapporterar om.

– Med det här beskedet kommer vi att kunna nå målet. Det här är ett av de viktigaste styrmedlen som vi har för att minska utsläppen snabbt, säger Per Bolund till TT.

– Det innebär att vi kan minska de totala utsläppen i Sverige med 14 procent på bara tio års tid.

Tilltro till biobränslen möter kritik

Även inrikesflyget som inte inräknas i transportmålet till 2030, ska dras in i systemet om reduktionsplit – enligt överenskommelsen. Till 2030 är målet att 27 procent ska vara förnybart i bränsletankarna.

Samtidigt har regeringens tilltro till biobränslen för att nå sina klimatmål tidigare mötts av hård kritik av bland annat Greenpeace, som menar att det riskerar flera värdefulla ekosystem.

– Det kan inte vara lösningen på klimatkrisen. Då uppkommer andra problem som rör den biologiska mångfalden, vi har inte heller den tiden som det tar för skogen att återplanteras. Istället behöver vi satsa på naturliga kolsänkor, har miljöorganisationens talesperson Rold Lindahl tidigare sagt till Syre.

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.

Läs mer i Syre:
Så ska regeringen styra Sverige mot netto-noll utsläpp, Syre 17 december 2019
Sveriges utsläpp minskar långsamt, Syre 12 december 2019
Bilarna måste bli färre – men blir fler, Syre 10 september 2019

Läs mer: