Radar · Miljö

Så ska regeringen styra Sverige mot netto-noll utsläpp

Isabella Lövin, under det webbsända presskonferens där regeringens klimathandlingsplan presenterades.

De 7 00 miljarder som myndigheter och kommuner upphandlar för varje år ska bli ett av de viktigaste verktygen för att nå netto noll utsläpp till 2045.
Det var en av nyheterna när vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterade den klimatpolitiska handlingsplanen i dag.

När klimatlagen klubbades igenom i riksdagen 2018, presenterades det som ett av de viktigaste verktygen för att nå netto-noll utsläpp till 2045.

Grundbulten i den nya lagen är att varje mandatperiod måste presentera en handlingsplan för hur riksdagens klimatmål ska kunna nås.

Därför var förväntningarna höga när Isabella Lövin påbörjade regeringens presskonferens i dag.

– För första gången har vi en samlad politik för klimatet och tar ett helhetsgrepp för alla relevanta politikområden, det är unikt både i ambition och omfattning, inledde hon.

Vill sätta klimatkrav i upphandlingar

Planen som nu kommer att läggas fram för riksdagen innehåller 132 åtgärder som syftar till att minska utsläppen. Bland de åtgärder som Isabella Lövin själv betonade, var att låta upphandlingsmyndigheten ta fram förslag på hur offentlig upphandling ska kunna sätta klimatkrav.

– Offentliga upphandlingar är relativt outnyttjat och har stor potential, det står för en sjättedel av Sveriges BNP och en femtedel av våra utsläpp, det är viktigt att skattebetalarnas medel går till det bästa för alla och att det ligger i linje med vårt ambitiösa klimatmål, sa hon.

Läs också: Sveriges utsläpp minskar långsamt

Andra åtgärder Isabella Lövin lyfte rörde alltifrån jordbruket till transportsektorn. Den senare, som står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, har av flera myndigheter lyfts som en sektor där övergången till fossilfria bränslen inte går tillräckligt snabbt.

En åtgärd som Isabella Lövin betonar på det området är att lyfta in klimathänsyn i de transportpolitiska målen. Det är också något som Klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik har efterlyst.

Läs också: Vägtrafiken måste minska – istället ser den ut att öka

Miljörörelsen ger ris och ros

David Kihlberg som är klimatchef på Naturskyddsföreningen välkomnar åtgärden.

– Det är otroligt viktigt, man har fattat beslut om att bygga motorvägar och nya flygplatser efter prognoser om trafikmängden, något som i sig drivet ökningen, säger han.

Han ser också positivt på de övergripande formuleringarna kring handlingsplanen. Att alla politiska förslag ska ta hänsyn till klimatmålet, för att på så sätt hindra att olika delar motverkar varandra.

– Vi kan inte både gasa och bromsa samtidigt, den ena handen måste veta vad den andra gör, sa Isabella Lövin under presskonferensen.

– Det borde vara en självklarhet men så ser inte politiken ut i dag, kommenterar David Kihlberg.

– Mitt spontana intryck är att det (handlingsplanen) ser lovande ut. Det är viktigt att den äntligen kommer, under den här mandatperioden måste vi minska utsläppen lika mycket som vi har gjort de senaste trettio åren.

Läs också: Stockholm fångar in koldioxid på prov

Även Rolf Lindahl som är talesperson för klimat- och energifrågor hos Greenpeace ser positivt på att en klimatpolitisk handlingsplan nu
har presenterats. Men ser med oro på de delar av handlingsplanen som syftar till att öka produktionen av biomassa i Sverige.

– Det kan inte vara lösningen på klimatkrisen. Då uppkommer andra problem som rör den biologiska mångfalden, vi har inte heller den tiden som det tar för skogen att återplanteras. Istället behöver vi satsa på naturliga kolsänkor, säger han.

Den klimatpolitiska handlingsplanen har arbetats fram av Centerpartiet,  Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.