Radar · Inrikes

Unga sjuka får allt oftare nej från Försäkringskassan

Försäkringskassans avslag till ersättning för unga långtidssjuka har ökat drastiskt.

De senaste åren har unga långtidssjuka fått det betydligt svårare att få ersättning beviljad från Försäkringskassan. Nu får myndigheten kritik i en statlig granskning som har sett över varför avslagen har ökat så drastiskt.

Det är med anledning av att Försäkringskassan, i allt högre utsträckning, har nekat unga långtidssjuka aktivitetsersättning som Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) nu har genomfört en granskning.

Framförallt gäller det åren 2017 och 2018, en period då Försäkringskassan, enligt granskningen, var striktare i sin beslutsfattning.

Man pekar bland annat på att unga med liknande bakgrunder och funktionsnedsättningar har fått olika beslut, något som tidningen Arbetet – som har gått i genom granskningen närmare – också har rapporterat om.

”Oavsett om förändringarna har varit nödvändiga eller inte är det problematiskt att tillämpningen av regelverket kan variera på det sätt som den har gjort utan att lagstiftning eller rättspraxis har ändrats”, skriver IFS i sin granskning.

IFS, som har i uppdrag att granska effektivitet och rättssäkerhet i socialförsäkringarna, riktar nu skarp kritik till både regeringen och Försäkringskassan.

Läs även i Syre: Irja nekas sjukpenning – trots allvarlig sjukdom: ”Många utförsäkras på helt bisarra grunder

Läs även i Syre: Långtidssjuka i covid-19 utförsäkras: ”Har överrumplat hela systemet”

Läs även i Syre: När svenskarna blev friskare över en natt