Radar · Djurrätt

Nya hotet: Minkar som rymt kan fortsätta sprida corona

Många länder fasar nu ut sin minkindustri i spåren av covid-19, men Danmark har bara infört ett tillfälligt stopp.

Danmarks massdödande av minkar kanske inte räcker för att stoppa spridningen av covid-19 från minkar. Förrymda infekterade minkar kan fortsätta sprida smittan, som kan bli omöjlig att bli av med.

Danmark håller just nu på att massavliva alla minkar utom de som ska användas i vidare avel. Men varje år rymmer ett antal minkar och i år kan 5 procent av dem som flytt ha haft coronasmitta. Det säger Sten Mortensen, forskningschef vid Danish Veterinary and Food Administration, enligt en artikel i The Guardian.

– Varje år flyr några tusen minkar. Vi vet det eftersom det är en invasiv art och varje år dödar jägare några tusen vilda minkar. Populationen av vilda minkar är relativt stabil, säger Sten Mortensen till The Guardian.

Svårt bli av med smittan

Om dessa minkar smittar andra djur, som rävar, tvättbjörnar eller katter, kan det skapas ett slags virusreservoar som sedan kan sprida sig till människor och göra det svårt att bli av med smittan.

Minkar är naturligt solitära djur, så den mest troliga smittvägen skulle vara genom att djur äter andra infekterade djur eller genom att de kommer i kontakt med infekterad djurspillning.

Minkar dör inte av Covid-19. De får lite problem med luftvägarna i några dagar men återhämtar sig sedan.

Även andra forskare The Guardian pratat med är oroliga över att covid-19 kan fortsätta spridas i naturen. Till exempel säger Joanne Santini, mikrobiolog vid University College London,  att när smittan en gång fått fäste i det vilda, blir det ”extremt svårt att kontrollera fortsatt smittspridning till djur och tillbaka till människor”.

Permanent pandemihot

Marion Koopmans, chef för virusvetenskap vid Erasmus-universitetet I Rotterdam, säger att covid-9 precis som svininfluensaviruset kan fortsätta utvecklas i djuren, och därmed utgöra ett permanent pandemihot mot människor och djur.”

En mutation av coronaviruset hittades bland smittade minkar under hösten och den muterade varianten hade även spridits till människor. Ett muterat coronavirus skulle kunna ge allvarliga konsekvenser för en kommande vaccinering för skydd mot covid-19 – i både Danmark och världen enligt smittskyddsorganet Statens serum institut.

Coronasmitta har upptäckts även i Sverige, Polen, Frankrike, Grekland och Nederländerna. Frankrike och Nederländerna har beslutat stänga ned sin minkuppfödning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV