Zoom

S vill växla upp stadens vegoutbud

Emilia Bjuggren är arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Vegetarisk mat ska alltid gå att välja i kommunens verksamheter, enligt Stockholms stads nyligen klubbade matstrategi. Men Socialdemokraterna vill att samma sak ska gälla vegansk mat.
– Det kan ha en normstyrande inverkan och är ett bra sätt att få ner klimatavtrycket, säger oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren.

Stockholms ska år 2040 vara en fossilbränslefri stad, enligt kommunens mål. För att nå dit ska Stockholms stads verksamheter använda mer vegetarisk mat och närodlade råvaror. Det står i stadens nya matstrategi, som klubbades i slutet av maj.

– De flesta verksamheter ska försöka servera två olika maträtter varje dag, varav minst en vegetarisk, säger säger Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr till Sveriges Radio.

Oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren (S) är nöjd med att det ska finnas minst en vegetarisk huvudrätt i stadens verksamheter.

– Det gladde mig att majoriteten lyssnade på våra inspel om minst en vegetarisk rätt, vilken blev en ändring från det liggande förslaget. Men det vi saknar är framför allt tydliga målindikatorer för hur strategin ska följas upp, säger hon.

Mat även fråga om jämlikhet

Kommunens mat är inte bara en fråga om klimat och miljö, enligt Emilia Bjuggren:

– Det är viktigt, dels för klimatpåverkan och att få ner koldioxidutsläppen från våra livsmedelsintag, dels för mer jämlik hälsa och att barn och äldre ska få tillgång till en hälsosam kost oavsett var i staden man bor. Det kan ha en klassutjämnande effekt.

I Matstrategin går det att läsa: ”Det finns stora utmaningar i att säkerställa en jämlik folkhälsa över hela staden. I unga år formas våra vanor och beteenden och det är därför viktigt att redan i förskolan skapa goda mönster vad gäller såväl hälso- som miljöfrågor.”

– Det vi vet är att redan vid tre års ålder kan vi se klasskillnader på hur många hål i tänderna ett barn får. Att du får vällagad mat kan vara avgörande för både för att barn och vuxna och har stor effekt på jämlikheten i vår stad, säger Emilia Bjuggren.

Hon säger att det behöver finnas ett verktyg med tydliga mål och systematisk uppföljning samt en beräkningsmodell för hur man ska mäta klimatpåverkan.

Katarina Luhr (MP) instämmer att metoder och uppföljning behövs i en artikel i Dagens Nyheter.

– Vi har tittat på en modul som man skulle kunna koppla till den skolplattform som finns. Jag hoppas på att vi inom ett år kommer att få en sådan på plats.

S vill se mer veganskt

Matstrategin togs till stor del fram av den rödgrönrosa majoriteten under förra mandatperioden. Samtliga Stockholms stads verksamheter som serverar mat berörs – bland annat skolor, äldreboenden och förskolor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ hade också lagt fram ett eget förslag där de bland annat krävde en stadsövergripande kostenhet samt kvantifierbara mål för att kunna följa upp strategin.

Emilia Bjuggren lyfter också fram att Socialdemokraterna krävde att veganska måltider alltid ska kunna erbjudas i Stockholms stads verksamheter.

– Jag hoppas att det också ska erbjudas veganska alternativ. Finns det mer veganska alternativ kommer fler att upptäcka att det är lika gott. Det kan ha en normstyrande inverkan och är ett bra sätt att få ner klimatavtrycket, säger hon.

Läs Syre Stockholms tidigare rapportering om matstrategin: Mer vego när staden skriver om menyn.