Zoom

Elsparkcyklar får p-förbud

Elsparkcyklarna samlas in för laddning under natten och placeras ut på morgonen.

Illa parkerade elsparkcyklar hindrar framkomligheten på trottoarer och är en snubbelfara för bland annat synskadade. Nu ska fordonen få parkeringsförbud och hastighetsbegränsning inom centrala delar av Stockholm. Och felparkerade cyklar ska flyttas inom två timmar.

I innerstaden har eldrivna sparkcyklar under det senaste halvåret blivit ett gissel för synskadade. Nu ska kommunen tillsammans med sparkcykelbolagen reglera såväl parkering som fordonens hastighet i delar av innerstaden.

– Sedan i höstas har vi fört dialog med bolagen och har nu fått till en överenskommelse för att lösa framkomlighetskonflikter, säger Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholms stad.

Den avsiktsförklaring som han och de fem sparkcykelbolagen har enats om ska godkännas av trafiknämnden 25 april, och innebär åtaganden för båda parter.

– Det handlar om hur företagen gör för att se till att cyklarna inte ställs farligt. Vi jobbar med att försöka implementera ”hotspots”, alltså platser som staden upplåter där man kan ställa ifrån sig cyklarna på ett mer strukturerat sätt, säger Daniel Helldén.

"Det är ett otroligt smidigt sätt att förflytta sig", säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) om elsparkcyklarna
"Det är ett otroligt smidigt sätt att förflytta sig", säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) om elsparkcyklarna. | Foto (beskuret): Henrik Montgomery/TT

P-förbud och maxhastighet

Företagen ska i sin tur försöka styra parkeringen med incitament, som att det blir billigare om man parkerar i de så kallad hotspot. Inom vissa områden kommer dessutom parkeringsförbud för elsparkcyklarna att införas.

– Framför allt handlar det om platser där mycket folk rör sig, till exempel Odenplan, säger Helldén.

Parkeringsförbudet ska upprätthållas med så kallad geofencingteknik, alltså att man via gps känner av var fordonet befinner sig, och gör det omöjligt att låsa det inom vissa områden. Förutom Odenplan ska Sergels torgs nedre plan, Medborgarplatsen och större delen av Gamla stan att bli sådana områden. Nämnda hotspots är tänkta att undantas från parkeringsförbudet.

Med samma teknik ska elsparkcyklarnas hastighet anpassas till gångtrafik och begränsas till 6 kilometer i timmen på gator som Drottninggatan, Biblioteksgatan, Götgatan och hela Gamla stan. Idag kör sparkcyklarna i max 20 kilometer per timme.

– Vi har testat detta i Oslo tillsammans med kommunen där, och det har fungerat bra, säger Kristina Nilsson, PR-chef på Voi technology, som var det första sparkcykelföretaget att etablera sig i Stockholm i höstas.

Hon tycker att överenskommelsen är en bra lösning:

–  Vi är jätteglada för avsiktsförklaringen och hoppas kunna genomföra åtgärderna tillsammans med Stockholms stad i maj.

"Går jag en viss sträcka ofta lär jag mig var gatupratarna är
"Går jag en viss sträcka ofta lär jag mig var gatupratarna är. Det är helt annorlunda med sparkcyklar, om de ligger slängda hur som helst", säger Kaj Nordquist, ordförande Synskadades riksförbund Stockholms stad. Till höger Sandra Lindquist, organisationens intressepolitiska ombudsman. | Foto: Hanna Westerlund.

Synskadades riksförbund: "Inte tillräckligt"

Synskadades riksförbund Stockholms stad, som kallar sparkcyklarna livsfarliga har fått ta del av planerna för att begränsa trafik och parkering. Sandra Lindquist,  intressepolitisk ombudsman för organisationen tycker inte att de planerade åtgärderna räcker:

Enligt avsiktsförklaringen ska sparkcykelföretagen själva ansvara för att felparkerade fordon förflyttas till lämplig plats inom 120 minuter.

– Vi har fått vara med och tycka till, det är positivt, och bra att staden vill göra något åt situationen. Men det är självklart inte tillräckligt. Det är stadens ansvar att reglera parkeringen av sparkcyklarna för att skapa ordning i stadsbilden. Gatumiljön ska vara så förutsägbar som möjligt, för allas säkerhet, säger hon.

– Men under två timmar kan det hända hur mycket som helst. Jag tycker att man kan låta parkeringsvakter forsla bort sparkcyklar som står fel, och bolagen får betala för att hämta ut sparkcyklarna. Då skärper de sig, menar Sandra Lindquist.

Malmö stad har forslat bort omkring 100 elsparkcyklar som har stått felparkerade på stadens gator, rapporterade P4 Malmöhus i mars.

Men någon bortforsling från stadens sida är inte planerat, säger trafikborgarråd Daniel Helldén:

– Tanken är att företagen ska sköta det. Exakt hur det ska gå till är upp till bolagen själva.

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor tror att den nya överenskommelsen är otillräcklig
Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor tror att den nya överenskommelsen är otillräcklig. | Foto: Louise Helmfrid

Oppositionsborgarrådet: "Tandlöst"

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor befarar att den nya överenskommelsen är otillräcklig:

– Avtalet är inte bindande för någondera part. Det är mer en allmän viljeyttring och därför ganska tandlöst. Tanken är att man ska anmäla felparkerade cyklar till respektive firma. Men med sex eller sju olika firmor kommer det knappast att fungera. Man kommer att ringa trafikkontoret, som redan får över hundra anmälningar i veckan.

Men enligt Daniel Helldén (MP) är det inte möjligt att göra avsiktsförklaringen juridiskt bindande.

– Lagstiftningen säger inom vilka ramar vi får agera. Vi kan inte formellt tvinga företagen, utan vår tanke är att staden upplåter platser där elsparkcyklarna kan stå strukturerat, mot att de följer regler som vi har beslutat, säger Daniel Helldén.

Framtida sparkcykelaktörer kan alltså inte tvingas ansluta sig till överenskommelsen. Sedan september 2018 har fem bolag etablerat sig i Stockholm, med totalt omkring tvåtusen cyklar på gatorna.

– I sommar kan antalet ha tredubblats. Med nya aktörer uppstår en större konkurrenssituation där företagen vill få användarna att välja just deras cykel och därför placerar ut dem på mindre lämpliga ställen, säger oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S).

Han menar att situationen riskerar att urarta.

– Vi tycker i grunden att det är utmärkt med elscootrar som transportmedel, men vi riskerar att hamna i en situation som i San Fransisco, där det blev kaos och man förbjöd cyklarna.

Så vad behöver göras?

– Vi vill ha en utvärdering i trafiknämnden i juni redan, en avstämning av hur det går. Redan då kommer vi troligtvis att ha fyra-sextusen cyklar på gatorna Vi tror att att problemen kommer att öka, säger Jan Valeskog.

Elsparkcyklar ska inte parkeras vid husväggar, eftersom de används som ledstråk för synskadade
Elsparkcyklar ska inte parkeras vid husväggar, eftersom de används som ledstråk för synskadade. Befintliga cykelställ är ett bättre val. | Foto: Hanna Westerlund

Går sönder efter ett par månader

Men sparkcyklarna är här för att stanna, tror Daniel Helldén (MP), som själv gärna använder transportmedlet.

– Det är ett otroligt smidigt sätt att förflytta sig. När gatorna inte går rakt kan man ta genvägar. Om det dyker upp en trappa kan man ta cykeln under armen. Jag tror det kan vara ett bra komplement där det inte går busslinjer. Mobiliteten i staden blir mer effektiv och miljövänlig, säger han.

Cyklarna är uttjänta efter bara ett par månader, enligt en granskning. Är det så miljövänligt?

– Bolagen säger att de första modellerna inte riktigt är anpassade för användandet, men de håller på att ta fram mer robusta modeller. Jag räknar med att de kommer att hålla längre och är bättre ur resurssynpunkt.

Kristina Nilsson, PR-chef på Voi bekräftar att de arbetar på att förbättra elsparkcyklarnas hållbarhet:

– Vi är en ung industri och uppdaterar vår flotta hela tiden. Nu siktar vi på sex månader eller ett års hållbarhet. Sen ska man komma ihåg att vi reparerar 90 procent av våra elsparkcyklar, så de är på gatan igen inom 48 timmar.

Läs mer: Synskadade kräver ansvar för sparkcyklar: ”Livsfara”.

Texten har uppdaterats med en kommentar från Jan Valeskog.

Vad gäller för elsparkcyklar idag?

Elsparkcyklar (även kallade elscooters) definieras i lagstiftningen som cyklar, och måste följa samma regler. Exempelvis kan en person som framför elsparkcykel på gångbana eller trottoar snabbare än gångfart (6km/h) bötfällas med 500 kr.
De hyrs via appar. I Stockholms stad hyr idag fem olika företag ut elsparkcyklar.

Nya reglerna för elsparkcyklar…

… enligt överenskommelsen mellan Stockholms stad och elsparkcykelbolagen ska formellt röstas igenom i trafiknämnden 25 april, och innebär:

Parkeringsförbud (bortsett från eventuella hotspots) kommer att gälla

Gamla Stan med undantag av Munkbroleden och Skeppsbron
Odenplan
Stadshuset gård och park
Helgeandsholmen med undantag av längs Norrbro
Sergels Torgs nedre plan
Parkområdet i Rålambshovsparken
Drakenbergsparken
Medborgarplatsen

Maxfart 6 km/h kommer att gälla

Drottninggatans gågata
Biblioteksgatan
Götgatan mellan Sankt Paulsgata och Högbergsgatan 4.
Hela Gamla Stan med undantag för gator och cykelbanor på Munkbroleden och Skeppsbron

Bortforsling av felparkerade fordon

Elsparkcykelföretagen ska inom 120 minuter från att bolaget fått kännedom om att deras fordon parkerats trafikfarligt eller hindrande flytta dem till lämplig uppställningsplats.
Källa: Stockholms stad

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV