Radar · Nyheter

Synskadade kräver ansvar för sparkcyklar: ”Livsfara”

Kaj Nordquist, ordförande för Synskadades riksförbund Stockholms stad och Sandra Lindquist, intressepolitisk ombudsman för samma förening, vill att felparkerade sparkcyklar forslas bort av staden.

Eldrivna sparkcyklar på stadens trottoarer har gjort svårnavigerad terräng ännu farligare för synskadade, menar Synskadades riksförbund Stockholms stad, som vill att kommunen reglerar parkeringen av fordonen.

På bara ett halvårs tid har ett nytt fordonsslag tagit plats på Stockholms trottoarer. Ett nytt, kul sätt att förflytta sig för vissa har gjort gator och torg farofyllda för synskadade.

– Ena problemet är att de inte låter, vilket betyder att de är farliga för mig. Blir man påkörd i 20 kilometer blir man rätt illa skadad. Det andra är att de kan ligga nästan var som helst. Även om man är duktig på vit käpp är det en risk. Man måste ta hänsyn till att vi faktiskt inte ser, säger Kaj Nordquist, ordförande för Synskadades riksförbund Stockholms stad.

Flera olyckor har redan skett, enligt Sandra Lindquist, intressepolitisk ombudsman för samma organisation. Hon beskriver sparkcyklarna som en livsfara för synskadade:

– Man snubblar på dem och ramlar. Vi fruktar att folk kommer att bli allvarligt skadade. Det är tragiskt att det ska behöva hända nånting innan staden tar sitt ansvar för att reglera parkeringen och hur man hanterar de hindrande föremålen.

En tur med sparkcykel kan i dag inledas och avslutas var som helst. Eftersom Stockholms stad upplåter mark till sparkcyklarna tycker Synskadades riksförbund Stockholm att kommunen även ska ta ansvar för att hålla ordning på fordonen, genom att reglera parkering och forsla bort cyklar som står felparkerade.

I Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet som antogs under 2018 står att personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig i stadens alla miljöer på jämlika villkor som andra, och att hinder ska förebyggas och undanröjas.

– Genom att staden inte tar ansvar för en reglerad parkering sanktionerar man att användarna ställer cyklarna lite varstans, så att synskadade inte kan använda trottoaren som det är tänkt. Det går emot allt som står i delaktighetsprogrammet som staden ändå har klubbat, konstaterar Sandra Lindquist.

Trafikkontoret i Stockholms stad arbetar just nu på förslag till åtaganden både för staden och för elcykelföretagen, enligt Christian Valtersson, presskontakt för trafikborgarråd Daniel Helldén (MP):

– Det kommer bland annat beröra var det passar att parkera och var elsparkcyklarna inte alls ska få köra. Besked kommer senare i april.

Ett sätt att reglera parkeringen är så kallad geofencing-teknik, där man via gps gör det omöjligt att parkera cyklarna på vissa platser.

Redan i dag borde kan de använder elsparkcyklarna ta mer ansvar vid parkering, menar Sandra Lindquist på Synskadades riksförbund Stockholms stad.

– Man måste inse att man inte är ensam i staden. När man avslutar sin hyra ställer man cykeln så att den inte är i vägen, till exempel vid ett cykelställ. Inte vid husväggar, för dem använder synskadade ofta som ledstråk. I mitten av trottoaren är katastrofalt.