Glöd · Debatt

Valresultatet gjorde Fi lomhörda

Anders J Larsson | Katarina Luhr och Daniel Helldén är borgarråd för Miljöpartiet i Stockholm.

I Syre Stockholm #62, kritiserar Fi MP Stockholm för att de ”låter maktambitioner gå före ansvaret för hållbar politik för stadens bästa”. Nu svarar borgarråden på kritiken.

DEBATT. Vi instämmer i beskrivningen från Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (bägge Fi) om att det tidigare rödgrönrosa samarbetet varit framgångsrikt i frågor kring social hållbarhet, klimatpolitik och mänskliga rättigheter. Vi kan nu även mildra den oro dessa kände inför vad grönblått i Stockholms stadshus kan innebära med att Stockholm kommer fortsätta bedriva en progressiv och humanistisk politik såväl inom dessa tre områden som generellt.

Nordling Blanco och Rantala Bonnier hade hellre sett ett rödgrönrosa styre, men nämner inte att det tidigare styret förlorade sin majoritet vid valet. Att då beskriva det som ett svek att samtala med fler partier känns en aning lomhört inför valresultatet. Att styra i minoritet hade riskerat att SD fått inflytande och att viktiga beslut hade kunnat blockerats. Det förvånar oss inte att Fi föredrar rödgrönrosa framför grönblått, men det är uppseendeväckande att de inte verkar se några problem med att styra i minoritet och inte verkar vilja förhålla sig till valresultatet.

Artikelförfattarna skriver att de ”vet” att ett grönblått styre skulle innebära mer bilism. Det var en gissning de gjorde innan det grönblåa samarbetet presenterat sin politik. Det grönblåa samarbetet kommer införa miljözoner, säger nej till östlig förbindelse och kommer att verka för att minska biltrafiken.

Med det nya grönblåa samarbetet så har vi säkrat att Stockholm ska vara världsledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Vi satsar en klimatmiljard som ska användas för åtgärder inom staden som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Samtidigt minskar vi flygets klimatpåverkan genom att begränsa tjänsteresorna med flyg bland stadens egna anställda. Vi fasar ut fossil olja för uppvärmning till 2025 och minskar förbränningen av fossila plaster i stadens uppvärmning. Vi kommer att inrätta flera nya naturreservat samtidigt som vi utökar det redan beslutade Årstaskogens naturreservat, något som tyvärr inte var möjligt i den tidigare majoriteten.

Fi visar i sin artikel oro även kring de sociala frågorna. Det grönblåa samarbetet kommer driva en offensiv hemlöshetspolitik, med fler bostad först-lägenheter och utökade möjligheter för barnfamiljer i osäkra situationer. Vi har säkrat att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd kommer att ligga fast under mandatperioden, något som innebär att även barn till papperslösa får ett stöd. Vi kommer dessutom att stärka förturen för våldsutsatta, något som S och V satte stopp för i den tidigare majoriteten.

Avslutningsvis påstod Fi att det skulle vara Moderaterna som dikterade villkoren för en överenskommelse. Självklart får alla partier ge och ta i ett samarbete, men vi kan tycka det har viss relevans att påpeka att många kommentatorer gav en annan bild när samarbetet väl presenterades: ”Mer grönt än blått i blågrönt” skrev SvD och ”Helldén har kunnat skriva till jultomten – och få svar med vändande post” skrev DN. Naturskyddsföreningen i Stockholm skickade pressmeddelande om att deras inställning är ”positiv till nya samarbetet” och Syres ledarsida skrev att detta ”kan bli riktigt bra”. Vi kan tycka att det talar för sig självt.