Glöd · Debatt

Mp sviker stockholmarna när de förhandlar med alliansen

Fredrik Sandberg/TT | FI Stockholm uppmanar de som röstat på MP Stockholm att reagera när MP väljer att förhandla med Alliansen.

DEBATT. Ännu en månad efter valet har Stockholm inget politiskt styre. Trots att de rödgrönrosa partierna fått väljarnas fortsatta förtroende valde Daniel Helldén och Miljöpartiet i stadshuset att inleda förhandlingar med Moderaterna. Det är ett svek mot alla de stockholmare som har röstat för en fortsatt progressiv ledning av staden. Mp låter maktambitioner gå före ansvaret för hållbar politik för stadens bästa.

Den rödgrönrosa majoriteten har haft ett framgångsrikt samarbete och genomfört politik för en jämlik och jämställd stad där social hållbarhet, klimatpolitik och mänskliga rättigheter har varit ledande ambitioner. Och det har gett resultat. Arbetslösheten bland ungdomar i ytterstaden har sjunkit avsevärt. Betygen i de mest utsatta skolorna höjts och färre stockholmare går på försörjningsstöd. Stockholm har idag de mest ambitiösa klimatmålen någonsin.

Vi har dessutom inlett ett seriöst arbete med feminism och satt mänskliga rättigheter högt upp på den politiska dagordningen. För första gången någonsin har Stockholm ett övergripande mål om att vara jämställd inom alla stadens nämnder, bolag och styrelser.

När rikspolitiken har skickat ut testballonger om tiggeriförbud, militärer i förorten och intensifierat jakten på papperslösa har Stockholm valt en annan väg. Här får papperslösa barnfamiljer ekonomiskt bistånd och ungdomar motiveras till jobb och studier istället för att buras in på lösa grunder.

Allianspartierna har under mandatperioden varit emot de satsningar vi har gjort för att Stockholm ska bli en stad för alla.

Vi vet att vi med ett blågrönt styre kommer att få se mer bilism, hårdare tag mot ungdomar i förorterna, minskade ambitioner på jämställdhetsområdet och försämrad välfärd. Utförsäljningarna av allmännyttan kommer att återtas, hyrorna höjas och marknadsanpassas.

Vi befarar att den segregation som delar vår stad och som vi arbetat hårt för att minska återigen fördjupas.

Det är därför ett för oss ofattbart beslut att Mp sträcker ut en hand till Alliansen innan de ens satte sig ner för ett samtal med sina tidigare samarbetspartier S, V och Fi. Daniel Helldéns beslut går också tvärt emot stockholmarnas vilja, nämligen ett fortsatt rödgrönrosa styre.

Det är ett svepskäl när Miljöpartiet menar att de gör det här för att kunna utesluta Sd från en vågmästarroll. För alla, även Mp, vet att det går att förhindra Sd från en vågmästarroll i Stockholms kommunpolitik genom andra lösningar, exempelvis överenskommelser över blockgränserna. Men det kräver politisk vilja. Nu låter Daniel Helldén moderaterna diktera villkoren. Vi, Fi i stadshuset, uppmanar nu alla dem som la sin röst på Miljöpartiet i Stockholm att reagera och ställa krav på den ansvarslösa väg Mp i stadshuset har slagit in på. Maktambitioner får aldrig gå före omsorg om staden och dess invånare.